1.

حذف نوفه براساس خاصیت تُنُکی و کاربرد آن در مسائل معکوس خطی

علی غلامی؛ حمیدرضا سیاهکوهی

2.

بررسی زمین‌لغزش گردنه صائین اردبیل به منظور تأمین ایمنی راه با روش توموگرافی الکتریکی دوبُعدی و سه‌بُعدی

محمدکاظم حفیظی؛ بهمن عباسی؛ احمد اشتری تلخستانی

3.

توسعه مدل‌های مستقیم ساده نرمال شده در حوزه تبدیلات گوشه‌ها در مقیاس‌های چندگانه

آرش متشرعی؛ حسین زمردیان؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ محمود میرزایی

4.

بررسی قابلیت مدل سستامینن مدل‌سازی خطای وَردسپهری (تروپوسفری) در تصحیح مشاهدات GPS

بیژن شورچه؛ علیرضا آزموده اردلان

5.

تعیین مرز بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل با استفاده از فیلترهای فاز محلی

کمال علمدار؛ عبدالحمید انصاری

6.

ماتریس عملگرهای تابع گرین گسل‌های درون‌صفحه‌ای

امیرحسین بحرانی؛ ناصر خاجی

7.

معرفی یک روش نوین برای محاسبه سامانه‌های ارتفاعی براساس حل مسئله مقدار مرزی ژئودتیک با مرزهای ثابت

عبدالرضا صفری

8.

معرفی روشی جدید برای برآورد ضرایب توابع گویا

محمدعلی شریفی؛ بابک امجدی پرور؛ موسی شیبانی

9.

تحقیقات ناهمسانگردی خودپذیری مغناطیسی سری‌های رسوبی دزو و داهو در منطقه زرند کرمان

محمد حامدپور؛ جان پایپر؛ علی خردمند؛ پیمان رضایی؛ محسن مرتضوی

10.

معرفی روشی برای مدل‌سازی دوبُعدی اتوماتیک داده‌های مغناطیس‌سنجی با بررسی موردی منطقه مکران در جنوب شرق ایران

لقمان نمکی؛ محمدکاظم حفیظی؛ محمود میرزایی

11.

مدل‌سازی ریاضی تنش موثر ناشی از مخزن سد کرخه و اثر آن در ایجاد گسیختگی روی گسل دالپری

مریم هدهدی؛ نصرالله کمالیان

12.

ارتباط بین تغییرات دُمِ مغناطیس سپهر (مگنتوتیل) و فعالیت‌های شفقی در زمان زیرتوفان‌ها

براتعلی فیض آبادی؛ محمود میرزایی؛ ناصر حسین‌زاده گویا

13.

بررسی طرحواره‌های پارامترسازی همرفت کومه‌ای در مدل‌های بزرگ و میان‌مقیاس

مریم قرایلو؛ مجید مزرعه فراهانی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب