1.

تشخیص منبع های گرانی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته

امین روشندل کاهو؛ فرشاد سلاجقه

2.

تعیین پارامترهای هشدار سریع زلزله و برای جنوب ایران (تنگه هرمز)

عطیه اسحاقی؛ محمدرضا قیطانچی؛ مهدی زارع

3.

پیشنهادی برای محاسبة مستقیم تانسور کرنش از راه تغییرات طول‌ها و زاویه‌ها بررسی موردی: محاسبة تغییر شکل شبکة ژئودینامیک کشور

علیرضا آزموده اردلان؛ مهدی روفیان نایینی

4.

برآورد کمترین مربعات بایاس داده‌های واقعی فاصله‌یابی بین زوج‌ماهوارة GRACE و تولید نسخة جدیدی برای فایل‌های KBRL1B-X براساس مشاهدات GPS

حسن هاشمی فراهانی؛ علیرضا آزموده اردلان

5.

روشی برای تبدیل سامانه‌های تصویر متشابه به یکدیگر

سید شهرام جزائری جونقانی؛ محمدعلی شریفی

6.

کاربرد روش عکس‌العمل محلی با تابع وزنی در تعیین توپوگرافی سطح دریا، بررسی موردی: خلیج ‌فارس

محمدرضا صلواتی‌زاده؛ علیرضا آزموده اردلان

7.

بررسی نوسان عمق لایه آمیخته جو شهری تهران با استفاده از مدل MM5 و عوامل مؤثر در آن

فرهنگ احمدی‌گیوی؛ سمانه ثابت قدم؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی

8.

بررسی تغییرات فصلی و روزانه آلاینده‌های هوا و ارتباط آن با پارامترهای هواشناسی

زهرا شرعی پور

9.

شبیه‌سازی جریان‌های کرانه‌ای با استفاده از مدل عددی MIKE 21 بررسی موردی: منطقه کیاشهر

مهدی اسماعیلی؛ سیدعلی آزرم سا؛ علی کرمی خانیکی

10.

مدل‌سازی فروچاله در نیروگاه برق با داده‌های میکروگرانی‌سنجی

وحید ابراهیم زاده اردستانی

11.

روش ترکیبی سیگنال تحلیلی و روش اویلر برای برآورد عمق بی‌هنجاری‌‌های گرانی

وحید ابراهیم‌ زاده اردستانی

12.

تعیین عمق و فاکتور شکل بی‌هنجاری‌‌های گرانی با روش حداقل مربعات خطی

وحید ابراهیم زاده اردستانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب