1.

تجزیة بیولوژیکی نفت خام به‌وسیلة دو سویه مایکوباکتریوم جدا شده از خلیج فارس

علی ابوالحسنی سورکی؛ غلامحسین ابراهیمی‌پور

2.

بررسی تأثیر تغییرات فصلی ضریب زبری مانینگ در پیش‌بینی رفتار هیدرولیکی سیلاب (مطالعة موردی: رودخانه هراز)

میر امید هادیانی؛ وحید غلامی؛ زهرا نژادآذر

3.

خصوصیات و تغییرات فصلی pH در فلات قاره جنوبی دریای خزر

ناصر حاجی زاده ذاکر؛ پیمان اقتصادی عراقی

4.

بررسی مهم‌ترین منبع آلایندة صنعتی خاک و آب و گیاه در استان یزد

حمید رضا رحمانی

5.

برآورد ظرفیت برد اجتماعی– روانی گردشگری در مکان‌های مقدس و پرانرژی (مطالعة موردی: تخت سلیمان ایران)

ساناز صنایع گلدوز؛ مجید مخدوم

6.

تحلیل ساختار اکولوژیک سیمای سرزمین شهر تهران برای تدوین راهکارهای ارتقای کیفیت محیط زیست

پرستو پریور؛ احمد رضا یاوری؛ شهرزاد فریادی؛ احد ستوده

7.

ارائة الگوی ارزشگذاری مکانی کارکرد جذب گاز دی اکسید کربن، در جنگل‌های خزری ایران

نغمه مبرقعی؛ غلامعلی شرزه‌ای؛ مجید مخدوم؛ احمدرضا یاوری؛ حمیدرضا جعفری

8.

سامانة پشتوانة تصمیم‌گیری سریع برای ارزیابی پیامد فعالیت‌ها در تخریب سیمای سرزمین حوزة آبخیز شفارود

فرود آذری دهکردی؛ نوشین خزاعی

9.

کاربرد روش التذاذی(هدونیک)در برآورد ارتباط میان سطح خدمات، آلودگی و بهای مسکن در مناطق انتخابی تبریز

علی‌محمد خورشیددوست

10.

رابطة رشد اقتصادی و آلودگی هوا در ایران با نگاهی بر تأثیر برنامه‌های توسعه

هیوا اسدی‌کیا؛ رضا اویارحسین؛ ایرج صالح؛ حامد رفیعی؛ سمانه زارع

11.

تجارت آلودگی به روش مجوزهای تخلیة قابل مبادله در رودخانه و ارزیابی آن از نظر کارآیی هزینه

علی جعفری؛ مسعود طاهریون؛ احمدرضا یاوری؛ اکبر باغوند

12.

توسعة پایدار تولید آهن و فولاد در ایران از جنبة زیست‌محیطی با استفاده از منطق شلال

سید ابراهیم وحدت؛ ناصر توحیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب