1.

مقایسه اثر چهار نوع آنزیم مختلف تجارتی بر عملکرد و برخی از خصوصیات دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره برپایه جو

حسن شیرزادی؛ حسین مروج؛ محمود شیوا زاد

2.

بررسی پلی‌مورفیسم 17 نشانگر میکروساتلایت در جمعیت گوسفند نژاد بلوچی

وحید رزبان؛ سعید اسماعیل خانیان؛ رسول واعظ ترشیزی

3.

اثر تیمار حرارتی و سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار

مجتبی زاغری؛ هادی سیاح زاده؛ علیرضا جعفری اروری؛ سمیه نظافتی؛ احمد حسن آبادی؛ محمد حسین شهیر؛ روح اله گایکانی

4.

ارزیابی گوارش‌پذیری و کیفیت پروتئین علوفه تازه و سیلو شده تاج‌خروس بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل

جواد رضائی؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی

5.

مقایسه عملکرد گاو های شیرده تغذیه شده با جیره‌های فرموله شده توسط نرم‌افزارهای جیره‌نویسی شورای تحقیقات ملی 2001 و کرنل پنسیلوانیا ماینر

علی نیکخواه؛ مهدی کاظمی بن چناری؛ حمید امانلو؛ حسن مهربانی یگانه

6.

تأثیر ارقام مختلف برگ‌توت بر عملکرد کرم‌ابریشم در استان‌مازندران

حمیده مطهری؛ منصور رضایی؛ علیرضا صیداوی

7.

تاثیر تغذیه متیونین محافظت شده بر تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی

مهدی دهقان بنادکی؛ حشمت اله بهرامی یکدانگی

8.

اثر طول دوره و فصل پروار بر عملکرد پروار بره های قزل و مهربان

محمد دادپسند؛ جمشید ایزدی فرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب