1.

شناسایی مولکولی، بررسی تنوع ژنتیکی و اختصاصی بودن میزبان جدایه‌های ایرانی Macrophomina phaseolina

ولی اله مهدی زاده؛ ناصر صفایی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ نتهازلکویتل پرز؛ محمدعلی آقاجانی

2.

بررسی حساسیت دو جمعیت شپشک آرد آلود مرکباتPlanococcus citri (Risso) (Hom.: Pseudococcidae) به پرمترین

احد صحراگرد؛ محمد قدمیاری؛ نرگس معماری زاده

3.

مقایسه شدت بیماریزایی جدایه‌های قارچ(Penz.) Sacc Colletotrichum gloeosporioides عامل بیماری آنتراکنوز مرکبات در استان مازندران

ماریه ببری؛ محمد جوان نیکخواه؛ حسین طاهری؛ یعقوب محمد علیان

4.

کنه‌های خانواده Ascidae (Acari: Mesostigmata) گیلان، گزارش یک جنس و چهار گونه جدید برای ایران و کلید شناسایی گونه‌های شمال ایران

جلیل حاجی زاده؛ فرید فرجی؛ مهیار رفعتی فرد

5.

شناسایی جدایه‌های مقاوم Pyricularia grisea به قارچ‌کش ادی فنفوس در استان مازندران و اثر تری سیکلازول بر آنها

مهری مهدیان خلیلی؛ مهدی صدروی؛ وحید خسروی

6.

اثر علف‌کش‌های تریفلورالین و اتال فلورالین بر ویژگی‌های رشدی بیمارگرهای قارچی پنبه

محمود هوشیارفرد؛ ناصر باقرانی

7.

اطلاعات جدید پیرامون قارچ‌های تیرهErysiphaceae (Ascomycota: Erysiphales) در ایران

سید اکبر خداپرست؛ فاطمه فتحی؛ مهرداد عباسی؛ محمدرضا میرزائی

8.

مطالعه فراوانی و پراکنش شبه گونه‌های Trichoderma در مزارع برنج استان مازندران

شهرام نعیمی؛ سید محمود اخوت؛ محمد جوان نیکخواه؛ لاسلو کردیچ؛ وحید خسروی

9.

تغییرات تراکم جمعیت پسیل پستهAgonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae) در منطقه رفسنجان

محمدرضا حسنی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ حمزه ایزدی؛ محمود شجاعی

10.

بهینه‌سازی روش‌ آلوده‌سازی در بیماری سوختگی غلاف به منظور تفکیک واکنش‌های واقعی ارقام برنج در مزرعه

فریدون پاداشت دهکایی؛ سید محمود اخوت؛ محمد جوان نیکخواه؛ سید باقر محمودی

11.

تجزیه ژنتیکی مقاومت برنج به بلاست برگ با استفاده از طرح دای‌آلل

زلیخا مرادی؛ محمد سالاری؛ مهدی رمضانی؛ علی مؤمنی؛ صدیقه موسی نژاد

12.

پروتئازها و آلفاآمیلاز گوارشی سن سبز پستهAcrosternum heegeri Fieber (Hemiptera: Pentatomidae

مهدیه بی‌غم؛ وحید حسینی نوه؛ فاطمه حسینی نوه

13.

دگرآسیبی اسانس روغنی اکالیپتوس (Eucalyptus globules) بر جوانه‌زنی بذر و استقرار گیاهچه دو علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retloflexus) و پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis)

مهدی رسائی فر؛ ولی موسی نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب