1.

تعیین هندسه سنگ‌بستر با استفاده از وارون‌سازی غیرخطی دوبعدی داده‌های گرانی‌سنجی

سیدهانی متولی‌عنبران؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی

2.

مروری بر نظریه روش‌های اکتشافی الکترومغناطیسی

بهروز اسکویی؛ داوود مقدس

3.

جداسازی نمونه‌های سنگ آهک و ماسه‌سنگی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی ضرایب پؤاسون و لامه در شرایط مخزن برای یکی از میدان‌های نفتی جنوب غرب ایران

جعفر ولی؛ فریبرز طالبی؛ حسام آلوکی بختیاری

4.

منطقه‌بندی دو مخزن نفتی ایران براساس داده‌های چاه‌نگاری و استفاده از روش آماری

علی سیمی؛ محمد حمیلی‌نژاد؛ مصطفی رضایی؛ غلامحسین نوروزی

5.

بررسی روش‌های تعیین پارامتر پایدارسازی در مسئله انتقال به سمت پایین

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ یحیی الله‌توکلی

6.

ارائه روشی برای ترکیب ژئوئید حاصل از GPS/Leveling با گرانی‌سنجی در یک مسئله مقدار مرزی تعیین ژئوئید

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری

7.

بررسی کارایی نشانگرهای همدوسی در تفسیر داده‌های لرزه‌ای

علی هاشمی گازار؛ عبدالرحیم جواهریان

8.

بررسی موردی بارش منطقه تهران متأثر از آلودگی ذره‌ای

سیدعلیرضا صادقی حسینی؛ سمیه ازوجی

9.

استفاده از روش آنالیز مؤلفه‌های واریانس در ارزیابی دقت مدل‌های ژئوئید جاذبی، بررسی موردی در ایران

رامین کیامهر؛ مهدی اسحاق

10.

اثر جرم‌های توپوگرافی و جوّی فراز ایران، بر ارزیابی و وارون‌سازی داده‌های گرادیومتری

مهدی اسحاق؛ لارش اریک شوبرگ


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب