1.

سنجش کیفیت خدمات داخلی و سطح بازاریابی درونی شرکت گاز تهران بزرگ و ارتباط اقدامات بازاریابی درونی آن با کیفیت خدمات خارجی

مقصود امیری؛ حمید رضا یزدانی؛ نسیم اکرام نصرتیان

2.

روش تحقیق آمیخته:رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت

عباس بازرگان هرندی

3.

تاثیر کشور مبداء بر تصمیم خرید مشتری مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان

بهرام رنجبریان؛ رسول قلی‌زاده شغل‌آباد

4.

طراحی مدلی برای سنجش رضایت‌مندی مشتریان در صنعت بانکداری توسعه‌ای و اندازه‌گیری رضایت‌مندی مشتریان بانک صنعت و معدن بر اساس آن

احمد شربت اوغلی

5.

رتبه‌بندی واحدهای کارا با ترکیب رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در سازمان‌های بازرگانی استانی

جمشید صالحی صادقیانی؛ مقصود امیری؛ محمدتقی تقوی فرد؛ سید حسین رضوی

6.

اعتیاد به کار :چالش جدید مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها

آرین قلی‌پور؛ عباس نرگسیان؛ رضا طهماسبی

7.

اثرات متعارض شاخص‌های فنی محصول بر خواسته‌های مشتری (کاربرد MODM در QFD)

داوود کریمی دستجردی؛ کیخسرو یاکیده

8.

ارائه یک مدل برنامه‌ریزی آرمانی جهت ارزیابی پالایشگاه‌های نفت کشور

محمدرضا مهرگان؛ امین کامیاب مقدس؛ عالیه کاظمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب