1.

معنویت در محیط کار و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی

علی‌اکبر فرهنگی؛ مهدی فتاحی؛ بهاره واثق

2.

وزن‌دهی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در صنعت خودرو با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP )

محمود فیروزیان؛ مقدسه محمدیان؛ هادی غفوریان

3.

مولفه‌های اساسی در مدیریت دینی (مطالعه موردی: حکومت نبوی)

سیداحمد سیرحسینی

4.

مبانی فلسفی تئوری‌های سازمان ومدیریت با رویکرد کارکردگرایی و ساختارگرایی

حبیب ابراهیم‌پور

5.

نوآوری تدریجی در مقابل نوآوری رادیکال

کامبیز طالبی

6.

مبانی استقرار و توسعه دولت هوشمند

علی اصغر پورعزت؛ غزاله طاهری عطار

7.

بررسی و شناخت چالش‌های استقرار و اجرای نظام پیشنهادها در سازمان‌های دولتی ایران(1)

ابوالفضل سهرابی

8.

بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی

سید محمد مقیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب