1.

رهیافت مدیریت هنری درآموزش و تولید انیمیشن در ایران_ رویکرد تحقیقی

سید نجم الدین امیر شاه کرمی؛ سید بدرالدین احمدی

2.

شخصیت پردازی در مده آ(اوریپید) و مده(کرنی)

دکتر مریم نعمت طاوسی

3.

انتساب نقاشی‌ها و تصویرهای دوره شاه عباس اول

محمد معمارزاده

4.

جلوه جمال و جلال در نگارگری و بازتاب آن در موجودات اهریمنی و مخوف

دکتر زهرا رهنورد

5.

طراحی تعاملی: مطالعه فرهنگ کاربران ایرانی جهت ایجاد تعامل بهتر با محصولات

دکتر یاسمن خداداده؛ شادی یعقوبیان

6.

بازسازی نقشه باغ شمالِ تبریز بر اساس اسناد و مدارک تاریخی دوره قاجار

امیر بانی مسعود

7.

سلسله مراتب مَحرمیّت در مساجد ایرانی

صاحب محمدیان منصور

8.

بازشناسی ویژ گی های کالبدی گرمابه های ایران در دوره صفوی

محسن طبسی؛ دکتر مجتبی انصاری؛ دکتر محمود طاووسی؛ دکتر فرهاد فخار تهرانی

9.

باغ ایرانی تمثیلی از بهشت با تاکید بر ارزش های باغ ایرانی دوران صفوی

دکتر مجتبی انصاری؛ مهندس هادی محمودی نژاد

10.

بررسی تحولات نخست شهری در ایران

دکتر اسفندیار زبردست

11.

جستاری بر مفاهیم و روش های برآورد کمّی ظرفیت برد و ارائه یک نمونه کاربردی

دکتر منوچهر طبیبیان؛ احد ستوده؛ کامران شایسته؛ رضا چلبیانلو

12.

حاکمیت شهر – منطقه تهران: چالش ها و روندها

دکترعباس احمد آخوندی؛ دکتر ناصر برک پور؛ ایرج اسدی؛ حبیب الله طاهرخانی؛ میثم بصیرت؛ گلزار زندی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب