1.

مطالعه بالینی عملکرد کرایوسرجری بر روی ضایعات هیپرپلاستیک و نئوپلاستیک پوست و مخاطات

دکتر سروش محیط مافی

2.

تعیین الگوی پروتئینی واریته های مختلف تراکوفایتون ورورکوزوم

دکتر علیرضا خسروی؛ زینب عابدیان

3.

یافته های سرولوژیکی لپتوسپیرائی در گاو در ناحیه ارومیه ، ایران

دکتر عسگر زینالی؛ دکتر جلیل وند یوسفی؛ دکتر محمود جعفری؛ دکتر علی بهگام؛ دکتر علیرضا آذرمندی؛ دکتر پرویز اهورائی

4.

بررسی اثرات کلرال هیدرات به تنهایی یا توأم با سایر داروها دربیهوشی بز

دکتر ناصر وصال؛ دکتر قربان موسوی اوریمی

5.

تعیین حساسیت و ویژگی آزمایش پادتن درخشان با روش غیر مستقیم در تیلریوز بدخیم گوسفند

دکتر زهره خاکی؛ دکتر صادق رهبری؛ دکتر ایرج نوروزیان

6.

مطالعه هیستومورفومتری و سیتولوژیکی آندومتر رحم گوسفند نژاد ماکویی در مراحل مختلف سیکل استروس

دکتر رسول شهروز؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو

7.

بررسی اهمیت کلینیکی بخیه پاراتنون در ترمیم جراحات زردپی تک سمی ها

دکتر فرشید صرّاف زاده رضایی

8.

بررسی آلودگی های کرمی دلفین ماهی ( Coryphaena hippurus) در آب های سواحل دریای عمان

دکتر سهیل علینژاد؛ دکتر سید حسین حسینی

9.

بررسی فراوانی عفونت ناشی از روتاویروس در گوساله های 12-0 هفته در ارومیه

دکتر احمد مرشدی

10.

بررسی احتمال وقوع کمبود مس در گوسفندان اطراف مشهد

دکتر محمد نوری

11.

بررسی سرواپیدمیولوژی بابزیا اویس درگوسفندان مناطق مختلف اقلیمی ایران

دکتر موسی توسلی؛ دکتر صادق رهبری

12.

بررسی تعیین پارامترهای طبیعی اشتقاقهای جلوسینه ای در سگهای نژاد ژرمن شپرد ایرانی

دکتر رسول روح الامین؛ دکتر علی رضاخانی؛ دکتر داریوش شیرانی

13.

بررسی ساختار پادگنی سالمونلا تیفی موریوم و کاربرد آن برای ردیابی عفونت های ناشی از این باکتری

دکتر حسن تاج بخش؛ دکتر تقی زهرائی صالحی

14.

بررسی اثر آب و هوای بسیار گرم و سرد بر روی پارامترهای هماتولوژیک خون شترهای یک کوهانه و ارتباط آن با فعالیت غده تیروئید

دکتر سعید نظیفی؛ دکتر ملیحه عباسعلی پورکبیر

15.

مدل سازی تأثیرات مجموعه فاکتورهای حرارت ، PH، سوربات پتاسیم ، نمک و زمان نگهداری در احتمال رشد سالمونلا تایفی موریوم در سیستم برات

دکتر ودود رضویلر؛ دکتر افشین آخوندزاده

16.

کیست هیداتیک در شتر و نقش آن در اپیدمیولوژی اکینوکوکوس گرانولوزوس

دکتر سید حسین حسینی؛ دکتر سعید بکایی؛ دکتر محمدرضا متوسل الحسینی

17.

مطالعه ساختار ریزبینی و ریزبینی بعدی لوله گوارش در میگوهای ببری سبز خلیج فارس و دریای عمان

دکتر مریم رضائیان؛ دکتر محمدرضا صفری ماچیانی

18.

مشاهدات میکروسکوپیک الکترونی اسکنینگ همانکوس کونتورتوس بالغ ( نماتود)

ثریا نائم؛ حامد سیفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب