1.

اثر برخی از آنتی بیوتیکها بر عیار پادتنHI حاصل از واکسن نیوکاسل

دکتر بهرام شجاعدوست؛ دکتر محمد حسن بزرگمهری فرد؛ دکتر عبدالحمید حسنی طباطبائی

2.

بیحسی اپی دورال با استفاده از کتامین در سگ

دکتر فرشید صرّاف زاده رضایی

3.

بررسی تغییرات برخی از آنزیم های سرم خون بزها در پولیوآنسفالومالاسی تجربی با سولفید

دکتر ملیحه عباسعلی پور کبیره؛ دکتر محمد کاظم کوهی؛ دکتر پروانه خضرائی نیا؛ دکتر ایرج کریمی؛ دکتر فرزاد اسدی

4.

بررسی استقرار و رشد کیست هیداتیک ثانویه در حیوانات آزمایشگاهی

دکتر غلامعلی سبزواری؛ دکتر عبدالحسین دلیمی؛ دکتر جاوید صدرائی

5.

بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی

دکتر ناهید اطبایی؛ دکتر ملیحه عباسعلی پورکبیره؛ دکتر پروانه خضرائی نیا؛ دکتر محمدقلی نادعلیان؛ دکتر ایرج نوروزیان؛ دکتر علی مجابی

6.

ارزیابی روش مستقیم آگلوتیناسیون به منظور غربالگری توکسوپلاسموزیس در گوسفند

دکتر غلامرضا رزمی؛ دکتر صادق رهبری

7.

تعیین شاخصهای اپیدمیولوژیک اولتراسونوگرافی در تشخیص تورم ضربه ای نگاری و صفاق در گاو

دکتر غلامعلی مقدم؛ دکتر محمدقلی نادعلیان؛ دکتر ایرج نوروزیان؛ دکتر فرج اله ادیب هاشمی

8.

گزارشی از یک مورد جرب کیلتیلا یازگوری در سگ در استان آذربایجان شرقی

دکتر حبیب گل زردی؛ دکتر احمد نعمت الهی

9.

مطالعه ای بر یافته های خونشناسی و بیوشیمیایی در تیلریوز بدخیم گوسفند

دکتر زهره خاکی؛ دکتر صادق رهبری؛ دکتر ایرج نوروزیان

10.

ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژیک متعاقب پیوند کیسه آمینون گاو به مثانه سگ

دکتر جلال بختیاری؛ دکتر فریدون صابری افشار؛ دکتر محمد جواد قره گزلو

11.

آریتمی های قلبی وابسته به عصب واگ در قاطر

دکتر علی رضا خانی؛ دکتر سید ناصر امیری

12.

گزارش یک مورد ناباروری مادیان به دلیل ابتلای تخمدان به تومور سلولهای گرانولوزا

دکتر فرامرز قزاگزلو؛ دکتر داود شریفی؛ دکتر سید مهدی قمصری؛ دکتر فرهنگ ساسانی؛ دکتر ایرج نوروزیان

13.

مطالعه مقایسه ای فارماکوکی نتیک سولفونامیدها در بز

دکتر سید محمد فقیهی؛ دکتر آ.اس . جی . ون میرت

14.

مطالعه رشد فاکتوریال هاگهای کلستریدیوم پرفرینجنس تیپ A با استفاده از مجموعه عوامل رشد حرارت ، غلظت نمک ، PH ، نوع اسید و زمان نگهداری

دکتر ودود رضویلر؛ دکتر شهرام شکرفروش

15.

تعیین بقایای آنتی بیوتیکی در لاشه طیور با استفاده از آزمایش چهارپلیت در کشتارگاههای اطراف شیراز

دکتر عبدالحسین خان ناظر؛ دکتر سعید حسین زاده؛ دکتر حسین پرونده

16.

مطالعه مقایسه ای بافت شناسی تخمدان محلی ( بومی آذربایجان غربی ) و مرغ نژاد لگهورن سفید

دکتر شاهپور حسن زاده؛ دکتر عابدین شعبانزاده

17.

مقایسه توانایی ایمنی زایی آنتی ژنهای مختلف رایزوپوس اوریزا در حیوانات تجربی

علی میکائیلی؛ محمد مؤذنی

18.

بررسی فراوانی بلوکهای دهلیزی – بطنی در گاو

دکتر بهرام دلیرنقده؛ دکتر محمدرضا مخبر دزفولی؛ دکتر علی رضاخانی

19.

اپیدمیولوژی بالینی و شیمی درمانی همونکوزیس در بز در فیصل آباد

ا.ر. ریزوی؛ ت. و . ماگری؛ ا.ی. ه. ضیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب