1.

مدلسازی و ارزیابی مهندسی مجدد در مدیریت خرید یک شرکت تولیدی

سعید جعفری هرندی؛ رضا توکلی مقدم؛ محمدعلی آزاده

2.

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره‌های زمانی نرم

نیما صفائی؛ محمدعلی شریعت؛ مسعود ربانی؛ رضا توکلی مقدم

3.

حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی در حالت زمان فرآیند غیر قطعی و موعد تحویل

محمد صفاری؛ فریبرز جولای؛ جعفر رزمی؛ رضا توکلی مقدم

4.

مدل کنترل موجودی مرور دایم برای اقلام فاسد شدنی در حالت بدون کمبود

محبوبه هنرور؛ مسعود ربانی؛ فریبرز جولای

5.

زمانبندی ماشین‌های موازی برای کارهای قابل تقسیم با درنظرگرفتن زمان

فرشید آزادیان؛ رضا توکلی مقدم؛ فریبرز جولای

6.

تعیین مقدار بهینه تولید با دوباره کاری اقلام خراب و هزینه

رسول حجی؛ علیرضا حجی

7.

روشی جدید برای تخمین میانگین و واریانس زمان فعالیت در شبکه پرت

مسعود ربانی؛ رضا توکلی مقدم؛ سعید داودآبادی فراهانی

8.

ارائه مدل علّی و معلولی با تمرکز بر محور مشتری‌گرایی در چارچوب مدل EFQM

امیر شکاری؛ کامران رضائی

9.

روش ابتکاری ساخت و بهبود تور مسئله فروشنده دوره‌گرد نامتقارن

علیرضا امیری؛ محمدسعید صباغ

10.

طراحی یک مدل تلفیقی برای انتخاب تامین‌کننده و تخصیص سفارشات

سیدمحمدتقی فاطمی قمی؛ سیدحسن قدسی پور؛ فرهاد فائز

11.

ارائه یک مدل تصمیم‌یار برای انتخاب فروشنده با استفاده از روش استدلال

مهدی غضنفری؛ سیدحسن قدسی پور؛ فرهاد فائز

12.

تعیین سیاست سفارش اقتصادی اقلام فاسدشدنی با تورم وابسته به زمان

سیدمحمدتقی فاطمی قمی؛ میرمهدی سیداصفهانی؛ ابوالفضل میرزازاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب