1.

اثر روغن پاشی در کاهش جمعیت شته ها و کنه های انبار در ورامین

اسدالله میر کریمی

2.

مطالعة نحوة انتقال مواد ازته، فسفر، کلسیم، منیزیم و پتاسیم از دلمه به آب-نمک در طی دوره رسیدن پنیر سفید ایرانی

محمد رضا احسانی؛ ثریا آذرنیا؛ عبدالرسول علامه

3.

تعیین درصد ریزش میوه و خوشه از درخت در ده رقم پسته با یک تکاننده مکانیکی

حسین مبلی؛ تیمور توکلی هشتجین؛ محمد علی رستمی

4.

استفاده از آزمایش رسوب sds جهت پیشگویی ارزش نانوایی گندمهای ایران

علی مسعودی نژاد؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبدمیشانی؛ محمد نبی سربلوکی؛ معصومه فیروزی

5.

محاسبة هزینه های جنبی آبکشی بیش از حد از منابع آب زیرزمینی مطالعة موردی شهرستان رفسنجان

محمد عبدالهی عزت آبادی؛ غلامرضا سلطانی

6.

اثر کاربرد اسید منگنز در ترکیبات پلیت بذر روی جوانه زنی تا استقرار بوته چغندر قند

محمد رضا میرزائی؛ محمد علی رستمی؛ مجید دهقان شعار

7.

بررسی تنوع ژنتیکی گندم دیپلوئید وحشی Triticum tauschii با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای دانه

ولی اله محمدی؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ سیروس عبد میشانی؛ محمدرضا قنادها

8.

انتخاب عصاره گیر مناسب برای استخراج روی قابل استفاده ذرت در بعضی از خاکهای مازندران

محمد اردلان؛ غلامرضا ثواقبی؛ پیمان کشاورز

9.

شناسایی گروههای آناستوموزی قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری شانکر ساقه سیب زمینی در استان خراسان

منصور صلاتی؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ بهروز جعفر پور

10.

مقایسه فرمولاسیون گرانول و امولسیون چند حشره کش برای کنترل سن معمولی گندم Eurygaster integriceps put. (Het. Scutelleridae)

مرتضی اسماعیلی؛ علیرضا حق شناس؛ خلیل طالبی

11.

آثار تیمارهای قرنطینه ای گرما و اتمسفر اصلاح شده در بسته های میوه بر روی عمر انباری پرتقالهای واشنگتن ناول و والنسیا

محمد علی شاه بیک؛ ناول و والنسیا

12.

بررسی تقاضای کالاهای وارداتی به ایران با استفاده از سیستم تقاضای نسبتاً ایده آل

محمد بخشوده؛ احمد اکبری

13.

بررسی دورگ گیری بین گونه ای (Hordeum vulgare L.*H.bulbosum L.) به منظور تولید هاپلوئید و هیبرید

مهران عنایتی شریعت پناهی؛ رضا بزرگی پور

14.

تزریق حشره کشها داخل تنه درختان مرکبات: یک متد جدید برای کنترل آفات

علی اصغر سراج

15.

بررسی بهره وری و کارآیی گندمکاران در استان خراسان (مطالعه موردی شهرستان چناران)

محمد مظهری؛ سعید یزدانی

16.

بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی جریان در سرریزهای مورب لبه پهن

علی ولی خوجینی؛ سید محمد علی احمدی

17.

اثر برداشت دانه با رطوبتهای متفاوت بر عملکرد، کیفیت نانوایی و درصد سن زدگی چند رقم گندم

حسین مقدم؛ سید ابوالحسن هاشمی دزفولی؛ محمد رضا قنادها

18.

بررسی کمیت و ترکیب روغن زیتون "رقم زرد" در مناطق مهم زیتون کاری ایران

حسین صادقی؛ علیرضا طلایی؛ عبدالامیر علامه

19.

بررسی اثر بقایای علفهای هرز روی خصوصیات زراعی سه رقم گندم ایرانی در شرایط طبیعی غیر مزرعه ای

امیر سبحانی

20.

بررسی وارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری بارانی در مزارع استان خراسان

تیمور سهرابی؛ حسین ابراهیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب