1.

سیری در مفاهیم وابعاد مختلف توسعه

دکتر مجتبی قدیری معصوم

2.

علم و ثروت د رشعر شوقی

دکتر ابوالحسن امین مقدسی

3.

بررسی قراءات قرآنی از دیدگاه شیعه

دکتر محمد حسن فؤادیان

4.

نقش جهانگردی در اشتغال شهرستان کرمان

دکتر احمد پوراحمد؛ محمد حسین تجلی

5.

نگاهی به زندگی ویلیام وردزورث و بررسی چامه (( دروگر تنها ))

دکتر جاوید قیطانچی

6.

نظام واجگونه های زبان فارسی درچارچوب نظریه واج شناسی تولیدی

دکتر محمود بی جن خان

7.

روش نحوی ابوحیان

دکتر محمود خورسندی

8.

صنعتی سازی استان کردستان با تکیه بر توانهای جغرافیایی

دکتر مهدی قرخلونره؛ کیومرث حبیبی

9.

روش تأویل شعرهای نمادین

دکتر فاطمه راکعی با راهنمایی دکترعلی افخمی

10.

پویش انتخابات پارلمانی در حوزه اردکان میبد

زهرا پیشگاهی فرد

11.

تبیین علل تکرار آیاتی از قرآن کریم

دکتر پریچه ساروی

12.

ولایت در دیدگاه سید حیدرآملی

دکتر مهین عرب

13.

بند وابسته قیدی یا موصولی حرف ربط مرکب یا مجموعه ای مرکب از گروه اسمی و حرف ربط

دکتر پرویز البرزی ورکی

14.

تعریف اول افلاطون از episteme (معرفت) در رساله تئاتتوس

دکتر ملا عاشور قاضی

15.

تجلیات قدسی؛ تمهیدات عددی اسطوره؛ سمبل ونماد

دکتر حمیرا زمردی

16.

نظری اجمالی به مبحث وجود ذهنی

دکتر حسین غفاری

17.

تحلیل اثر سیاستهای انبوه سازی و برج سازی بر پیکره طبیعی و اجتماعی شهر تهران

دکتر ناهید سجادیان

18.

رابطه عشق و دردمندی با دعا در عرفان و ادب فارسی

دکتر عبدالرضا مظاهری

19.

گفتاری کوتاه درباره شرح شنتمری براشعار شعرای جاهلی

دکتر عزت ملا ابراهیمی

20.

سید یحیی فدائی یزدی عالم قرن سیزدهم ایران و منظومه نحویه او

دکتر حمزه احمد عثمان

21.

سبک شناسی حمله حیدری ملابمانعلی راجی کرمانی

دکتر محمود فضیلت

22.

تأثیرپذیری عراقی و جامی و شبستری از ابن عربی

دکتر خدیجه پاک سرشت

23.

تأملی در ادبیات حماسی عرب در عصر حاضر

دکتر زهرا رفیعی راد

24.

افسانه های تاریخی در تاریخ ساسانیان

دکتر نادر میرسعیدی

25.

پیدایش شعر نخجیرگانی در ادبیات عربی و بررسی آن تا پایان سده سوم هجری

دکتر زهرا خسروی

26.

کوششهای فرهنگی دانشگاه پکن در سمینار زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایرانی

دکتر قاسم صافی

27.

رمان مقاومت،منابع،مضامین و بایدها

دکتر مجتبی رحماندوست

28.

گزارش شرکت در کنگره منطقه ای استادان زبان و ادب فارسی هند در آبان1379

دکتر عباس کی منش

29.

شهدالبلاغه من نهج البلاغه

دکتر منوچهر اکبری

30.

جامعه شناسی زبان وتوانش های زبانی فراگیرندگان زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی

دکتر علی افخمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب