1.

کاربرد مدلسازی خود بازگشتی – میانگین متحرک در زلزله خیزی حوالی سد سفید رود‘ شمال ایران

محمد کاظمی حفیظی

2.

زلزله 29 آبانماه سال 1368 گلباف کرمان و پسلرزه های آن

جلیل الدین فاطمی؛ بهرام عکاشه؛ سلیمان سلطانیان؛ گودرز حمیدی

3.

سرعت انتشار امواج الاستیک در نمونه های سنگ آهک منطقه خوزستان در حالتهای خشک و اشباع

مجید نبی بیدهندی؛ مینو کوثریان

4.

داده های زمینگرمایی ایران و تعبیرهای زمینساختی آن

جمشید حسن زاده؛ رویا ظریفی؛ صغری اسماعیلی فرد

5.

حذف بازتابهای تکراری در حیطه های -p و معرفی یک فیلتر جدید

عبدالرحیم جواهریان؛ رضا متفکر فرد

6.

زمینلرزه 10 اسفند 1375 اردبیل و پسلرزه های آن در شمالغرب ایران

محمدرضا قیطانچی؛ داریوش شفیعی؛ اسماعیل بایرام نژاد

7.

استفاده از اطلاعات مغناطیسی هوائی با کیفیت بالا جهت تهیه نقشه زمین شناسی سنگهای ویلیا ما در بلوک الری استرالیای جنوبی به منظور اکتشاف افقهای معدنی

محمدرضا حیدریان شهری؛ دیوید بوید؛ پیتر آی بروکر

8.

بررسی زمین لرزه های 16 بهمن 1375 بجنورد در شمال شرق ایران

محمدرضا قیطانچی؛ علی فاتحی؛ احمد سدید خوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب