1.

بررسی ملاک ها و کیفیت دوستی کودکان و نوجوانان دختر

الهه حجازی؛ زهره ظهروند

2.

مقایسه ادراک لیاقتهای شناختی واجتماعی در دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین‘دیرآموز وعادی

احمد به پژوه؛ بهروز سلیمیان

3.

ارزیابی وضعیت علمی رشته کتابداری واطلاع رسانی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای تربیت مدرس ‘تهران وعلوم پزشکی ایران در سالهای 1365-1373

طاهره علومی

4.

بررسی مقدماتی میزان اعتبار وقابلیت اعتماد مقیاس جهت گیری مذهبی

هادی بهرامی احسان

5.

ارزیابی طرح موجود ارزشیابی کارکنان دولت

خدایار ابیلی

6.

بررسی ومقایسه خودارزشیابی رفتاری در سه موقعیت خانه‘مدرسه‘همسالان در بین دختران و پسران سنین مختلف

شهلا البرزی؛ محمد خیر

7.

سیمای پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران بین سالهای تحصیلی 1364-1376

ناهید صادقی

8.

مقایسه کارایی روشهای شناخت- رفتار درمانگری وشناخت-رفتار درمانگری توأم با دارو درمانی‘مبتلایان به اختلال وسواس فکری-عملی

محمدخدایاری فرد؛ یاسمین عابدینی

9.

مقایسه نگرش دانش آموزان ایرانی و آمریکایی نسبت به دوستی با دانش آموزان ناتوان

محسن شکوهی یکتا؛ شهین کاووسی؛ علی اکبری زاده

10.

آموزش وتوزیع درآمدها

مصطفی عمادزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب