1.

درمان شناختی- رفتاری گروهی و اثربخشی آن بر اضطراب، افسردگی و خشم ناشی از ضربۀ روانی آسیب‌دیدگی در ورزشکاران آسیب‌دیده

صفحه 5-19
سیده سمیرا حسینی؛ حسن غرایاق زندی؛ فضل الله باقرزاده؛ اعظم نوفرستی

2.

دوره تمرینات پیلاتس بر سطح سرمی BDNF، تعادل و کیفیت زندگی زنان یائسه و غیریائسه

صفحه 21-35
سپیده جلالی؛ حسن محمدزاده؛ جلال دهقانی زاده

3.

ﺗﺄﺛﻴﺮ ورزش صبحگاهی بر فرایند خودتنظیمی شناختی هیجان دانش‌آموزان پایۀ دوم ابتدایی

صفحه 37-49
حسن علی خانی؛ نرجس سیاری

4.

اثر تمرین تصمیمی بر تصمیم‌گیری خلاقانه و پیش‌بینی در تکلیف بدمینتون

صفحه 51-67
مریم خلجی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ فهیمه ایادی؛ فائزه خوشدونی فراهانی

5.

اثر دو روش تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای مغز (tDCS) و ناهمزمانی محرک- پاسخ‌ها بر سازگاری عقب‌گرد در شرایط خستگیِ ذهنی

صفحه 69-89
سمیه حافظی؛ محمدرضا دوستان؛ اسماعیل صائمی

6.

ترکیب مشاهدۀ عمل و تصویرسازی بر مهارت هدف‌گیری- دریافت در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی

صفحه 91-106
خلیل علوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب