1.

مهار زیستی بیماری پوسیدگی ذغالی گوجه‌فرنگی و طالبی با استفاده از قارچ های اندوفیت در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای

صفحه 1-17
فاطمه تدین راد؛ لیلا ابراهیمی

2.

بررسی تنوع گونه ای کنه ‏های اریوفیوئید در اراضی‏ با کاربری متفاوت در شهرستان ماکو

صفحه 19-31
کیمیا آقازاده؛ سولماز عظیمی؛ پریسا لطف الهی

3.

بررسی مقاومت برخی لاین های گندم سیمیت نسبت به بیماری لکه خرمایی

صفحه 33-46
مژگان قربی؛ حسن مومنی؛ ورهرام رشیدی؛ فهیمه نظری؛ علیرضا احمدزاده

4.

اثر تشدیدکنندگی Mesocriconema xenoplax در ایجاد شانکر باکتریایی هلو توسط Pseudomonas syringae pv. syringae

صفحه 47-58
ناصر امانی فر

5.

بررسی مقاومت مراحل مختلف رشدی سفید بالک پنبه Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) نسبت به حشره کش اسپیروتترامت

صفحه 59-75
مجید محمدنژاد هاوستین؛ قدرت اله صباحی؛ علیرضا بندانی؛ عزیز شیخی گرجان

6.

کنترل Phytophthora sojae و Macrophomina Phaseolina در سویا توسط عوامل زیستی

صفحه 77-100
سعید میرزایی؛ مسعود احمدی افزادی؛ محمدرضا لشکری؛ بتول صادقی

7.

بررسی انتقالپذیری ویروس رگبرگ روشنی زرد مرکبات (Citrus yellow vein clearing virus) توسط سه گونه شته‌ غالب مرکبات

صفحه 101-115
رضا مقصودی؛ سعید نصرالله نژاد؛ سیروس آقاجانزاده؛ سید مهدی بنی هاشمیان

8.

تشخیص مولکولی Paecilomyces formosus در جنگل های زاگرس با استفاده از آغازگرهای اختصاصی

صفحه 117-131
طاها رستمی؛ صمد جمالی

9.

ارتباط محتوای فنولی غلات با حساسیت به ایمیداکلوپراید و سطح فعالیت آنزیمهای سم زدایی Diuraphis noxia

صفحه 133-150
حمیده طبسیان؛ شیلا گلدسته؛ غلامحسین مروج؛ الهام صنعتگر؛ محمد قدمیاری

10.

اهمیت مغز تخم آفتابگردان در پرورش چند سن از خانوادهPentatomidae

صفحه 151-164
مرتضی الهیاری

11.

ارزیابی آزمایشگاهی سمیت چند حشره‏ کش‏ شیمیایی روی شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae) و بررسی انتخابی بودن آنها برای کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae)

صفحه 165-186
حاصل مصری؛ اروج ولیزادگان؛ اثمر سلیمان زاده

12.

پتانسیل کنترل زیستی جدایه‌های باسیلوس در تعامل با بیمارگر Rhizoctonia solani سیب‌زمینی

صفحه 187-205
حسین نوروزی؛ ساره بقایی راوری؛ شیده موجرلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب