1.

نسخه کامل الکترونیکی شماره ششم ( دوره جدید، سال بیست و سوم ) فصلنامه علمی-ترویجی (حرفه ای) گیاهپزشک ( بهار 1402)

صفحه 1-92
سعید صداقتیان

2.

شناسنامه علمی نشریه عملی ترویجی گیاهپزشک ( دوره جدید، شماره 6 - بهار 1402)


3.

آنچه در این شماره می خوانید


4.

سخن سردبیر نشریه


5.

مطالعه فعالیت ضد ویروسی عصاره‌های گیاهی در برابر ویروس‌های گیاهی

صفحه 58-69
سعید صداقتیان

6.

مواد افزودنی و کمکی همراه سموم دفع آفات نباتی و کودهای کشاورزی

صفحه 5-16
مانی جباری؛ میترا جباری

7.

بررسی برخی فاکتورهای رونویسی در ارتباط با بیماری‌زایی Fusarium oxysporum

صفحه 17-28
عارف مرادپور

8.

مگس سرکه، موجود زنده مدل آزمایشگاهی

صفحه 44-57
سارا آزادبه

9.

انتقال بین‌سلولی و دوربرد RNA در گیاهان

صفحه 29-43
مهدی قربانی

10.

گفتگو صمیمانه با جناب آقای دکتر علیرضا صبوری

صفحه 70-82
سعید صداقتیان

11.

شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق (خضراء)

صفحه 86-90

12.

عکاسی از زاویه دوربین گیاهپزشک


13.

هفتمین فراخوان برای نشریه علمی-ترویجی ( حرفه ای) گیاهپزشکسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب