1.

بررسی مخاطرات توفان‌های ماسه‌ای و جابه‌جایی بارخان‌ها بر مسیر ارتباطی نصرت‌آباد-فهرج

صفحه 183-198
رقیه دلارام؛ صمد فتوحی؛ حسین نگارش؛ سید علی المدرسی

2.

مطالعۀ تطبیقی مدل‌سازی مناطق حساس به وقوع سیل (استان اصفهان)

صفحه 199-214
احمد حجاریان

3.

ارزیابی مخاطرات محیطی و آسیب‌پذیری منطقۀ حفاظت‌شدۀ حرا با استفاده از مدل DPSIR

صفحه 215-232
پروانه سبحانی؛ افشین دانه کار

4.

جرم دولتی در جرایم علیه محیط زیست

صفحه 233-244
عباس شیری

5.

ارزیابی و پهنه‌بندی آسیب‌پذیری شهرستان خلخال در برابر مخاطرۀ محیطی زمین‌لرزه

صفحه 245-260
الناز پیروزی؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ بتول زینالی

6.

نقش حکمرانی خوب در مدیریت و کاهش مخاطرات حوضۀ رودخانه‌ای قرّانقوچای

صفحه 261-275
اسدالله حیدری

7.

راهبردهای سال 1403، گزارش جلسه هیات تحریریه مجله

صفحه 1-3


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب