1.

مقایسه گرم کردن با استفاده از رهاسازی غلاف عضلانی و کشش پویا بر برون‌ده توان ، بیشینه و میانگین گشتاور نیرو و آزمون دوی 100 متر در دوندگان نخبه مرد

پریسا پورنعمتی؛ مژگان یزدان دوست

2.

مقایسه اثر آنی تمرکز توجه درونی و بیرونی بر ریتم کمری لگنی ، هنگام خم شدن به جلو در افراد دارای کمر درد مزمن غیراختصاصی

زینب اردستانی جعفری؛ هومن مینونژاد؛ فواد صیدی

3.

بررسی اثر خستگی عملکردی بر والگوس پویا زانو در بازیکنان بزرگسال فوتبال

شهرزاد زندی؛ محمدجواد شرافت؛ مهران سلیمی؛ نفیسه محبی

4.

تأثیر تمرینات ثبات مرکزی با استفاده از دستگاه بایوفیدبک فشاری بر کنترل حرکتی ، تعادل پویا و درد زنان دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی

شبنم فرجی؛ حامد موسوی؛ هومن مینونژاد

5.

مقایسه یک دوره تمرین مقاومتی ، استقامتی و تناوبی HIITبر بیان ژن CTRP12 و مقاومت انسولینی در رت های چاق دیابتی ویستار

حسن مروتی؛ وحیده ریاحی؛ امیر خسروی

6.

بررسی آثار تعاملی 6 هفته تمرین تناوبی هوازی و مکمل دهی کورکومین بر سمیت کبدی ناشی از دوکسوروبیسین در موش‌های صحرایی نر نژاد اسپراگ-داولی: نقش استرس شبکه آندوپلاسمی

امیرمحمد زبیدی؛ سیروس چوبینه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب