1.

تحلیل محتوایی شاخصه های پیکارسک در سه گانه محمد شکری

صفحه 1-22
بهروز سالمی مغانلو؛ حسین میرزایی نیا؛ حسین شمس آبادی؛ عباس گنجعلی

2.

بررسی بازنمود ایدئولوژی در گفتمان شعری «الأرض و الجرح الذی لا‌ینفتح» أمل دنقل بر اساس مربع ایدئولوژیک ون‌دایک

صفحه 23-42
آزاده قادری؛ سیدحسین سیدی؛ بهار صدیقی

3.

واکاوی معناشناختی مفهوم عدالت اجتماعی در قرآن کریم با تکیه بر مبحث هم‌نشین های معنایی

صفحه 43-60
ابوالحسن امین مقدسی؛ نفیسه افصحی

4.

کاربست معنامند نما در ترکیب‌بندی‌های سینمایی رمان «أقُودُکَ إلی غَیری» از عائشة ارناؤوط

صفحه 61-84
مهین حاجی زاده؛ عبدالاحد غیبی؛ امیر فرهنگ دوست

5.

بررسی جلوه‌های ادبیات کارناوال گرای باختینی در رمان لعبة النسیان

صفحه 85-105
راضیه صدری خانلو؛ شهریار نیازی؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ مصطفی پارسایی پور

6.

تحلیل استعاره‌های مفهومی حوزه عشق در کتاب «أوراق الورد» از مصطفی صادق الرافعی

صفحه 107-128
فاطمه دهقان؛ حجت رسولی؛ ابوالفضل رضائی

7.

بررسی کهن‌الگوهای یونگ در نمایشنامه عاشورایی معاصر(مورد پژوهی نمایشنامه الحر الریاحی)

صفحه 129-148
زهرا سلیمی؛ نرگس انصاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب