1.

اثر کاربرد کودهای مختلف بر وضعیت رویشی نهال‌های زالزالک (monogyna Cratagus)، داغداغان (Celtis caucasica) و بنه (Pistacia atlantica) در نهالستان

صفحه 1-11
فائزه‌السادات طریقت؛ علی صالحی؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ مهرداد نیکوی

2.

حساسیت تاج‌بارش تک درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii var. persica) به رخداد باران در ناحیه رویشی زاگرس

صفحه 13-24
زینب خوش صفا؛ پدرام عطارد؛ سید مهدی حشمت الواعظین؛ امید فتحی زاده؛ چیوهانگ تانگ

3.

ارزیابی وضعیت سلامت جنگل در یک توده دست ‌نخورده طبیعی راش آمیخته با استفاده از شاخص‌های زادآوری و خشک‌دار (مطالعه مودی: حوزه آبخیز ماسوله)

صفحه 25-37
عطیه شهامتی نژاد؛ رقیه جهدی؛ فرشاد کیوان بهجو

4.

پیش‌بینی خصوصیات محیطی رویشگاه با استفاده از ترکیب پوشش گیاهی

صفحه 39-50
امید اسماعیل‌زاده؛ میثم صوفی؛ رزگار داروند

5.

اثر تیمار‌های سرمادهی و اسید جیبرلیک بر صفات جوانه‌زنی بذر سیاه‌گیله ( L. Vaccinium arctostaphylos)

صفحه 51-60
یونس رستمی کیا؛ مریم تیموری؛ فرنوش جعفری

6.

مقایسه کارائی کوره رادیوفرکانس/خلاء و کوره معمولی برای خشک‌کردن چوب کاج‌جنگلی

صفحه 61-72
علیرضا نیکوتدبیر؛ نوید شریفی؛ اصغر طارمیان

7.

بررسی جایگزینی هیدروکسید سدیم با هیدروکسید کلسیم بر ویژگی‌های نوری و فیزیکی خمیرکاغذ بازیافتی رنگ‌بری شده با پروکسید هیدروژن

صفحه 73-84
علی عزیزیان نسنار؛ علی قاسمیان؛ ایمان اکبرپور

8.

بررسی تأثیر زیبایی شناسی رنگ و طرح کابینت‌ چوبی‌ آشپزخانه در انتخاب آن

صفحه 85-94
مصطفی ملکی گلندوز؛ علی رضا حسینی صدر؛ علی بیات کشکولی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب