1.

آموزش محیط زیست در سیستم آموزشی ایران: تحلیل برنامه درسی دوره ابتدایی

صفحه 279-300
میمنت عابدینی بلترک؛ حجت صفار حیدری

2.

مدل‌سازی موازنه مواد در سیستم پردازش پسماندهای شهری با استفاده از تابع انتقال فاکتور بازیابی (RFTF)-مطالعه موردی: کارخانه کمپوست بابل

صفحه 301-322
غلامرضا نبی بیدهندی؛ امید حسن زاده مقیمی؛ امیر نبی بیدهندی؛ مریم ربیعی ابیانه

3.

تعیین مؤلفه‌های اثرگذار بر کاربست رویکردهای طبیعت محور در مدیریت رواناب در معابر محلی تهران به کمک تحلیل اثر متقابل

صفحه 323-344
پرستو عشرتی؛ محمد مطلبی

4.

ارزیابی اثرات مزارع پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان بر کیفیت آب رودخانه جنگلی قلعه‌رودخان استان گیلان با استفاده از شاخص های زیستی

صفحه 345-362
علی جهانی؛ مهسا ایماندار؛ امیر ستاری راد؛ جاوید ایمانپور نمین

5.

مدل‌‌یابی ساختاری مولفه‌های کالبدی موثر بر زیبایی مناظر روستاهای کوهپایه‌ای شمال ایران با کاربست سیستم واقعیت مجازی

صفحه 363-386
جمال‌الدین مهدی‌نژاد؛ علی شرقی؛ فائزه اسدپور

6.

بررسی آلودگی هوای شهر تهران براساس ویژگی‌های باد و بارش

صفحه 387-402
طاهر صفرراد؛ یداله یوسفی

7.

ارزیابی مدل های رگرسیون کلی و رگرسیون موزون جغرافیایی در مدلسازی مکانی رطوبت خاک، مطالعه موردی: استان فارس

صفحه 403-418
محمود احمدی؛ محمد کمانگر؛ غزاله ملانظر؛ بهزاد مدنی

8.

ارائه بهترین روش‌های پالایشی جهت رسوبات آلوده به کادمیوم با استفاده از مدل ترکیبی FVIKOR و FAHP

صفحه 419-437
صبا سلمک؛ ملیکا علی شیرازی؛ تکتم شهریاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب