1.

تبیین ارتباط ساختاری ارزش ویژه برند یک اقامتگاه بوم‌گردی با رضایتمندی گردشگران آن؛ موردپژوهی: اقامتگاه بوم‌گردی آتشونی در شهرستان خور‌ و بیابانک، استان اصفهان

علی رحیمی؛ محمدرضا رضایی

2.

تدوین مدل مدیریت مقصد گردشگری با تأکید بر ورزش‌های ساحلی مطالعه موردی: شهرهای ساحلی هرمزگان

فیروزه رضایی سرخایی؛ حمیدرضا سایبانی؛ مهدی سوادی

3.

تحلیل نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در توسعه گردشگری بوم‌گردی شهرستان زنجان

فیروزه حاجی علی اکبری؛ نرگس موسوی؛ هما درودی

4.

بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری آرام در میان گردشگران شهری برپایه نظریه رفتاری هدف‏محور (مطالعه موردی: شهر مشهد)

علی پورنگ؛ معصومه عربشاهی؛ امید بهبودی؛ مریم خیرخواه

5.

تحلیلی بر نقش تصویر ذهنی از برند مقصد در توسعه گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان مریوان)

علیرضا دربان آستانه

6.

گردشگری داخلی در میانه پاندمی کوید-19: نقش عوامل جمعیت‏شناختی و اهداف سفر

فاطمه عزیزی؛ فاطمه شکاری

7.

طراحی مدل بخش بندی بازار هدف برای گردشگران خارجی مطالعه موردی: استان گیلان

ﻣﯿﺮﻣﺴﻌﻮد موسوی؛ سیدمحمود شبگو منصف؛ ابراهیم چیرانی؛ کامبیز شاهرودی

8.

شناسایی محرک‌ها و موانع توسعه گردشگری تجربه محور در اقامتگاه های بوم‌گردی استان سمنان

علی اصغر شالبافیان

9.

ارائه چارچوب سه مرحله ای نقش تسهیلگر در توسعه گردشگری پزشکی در شهر اصفهان

محمد غفاری؛ حسین معینی moeini؛ فاطمه جعفری

10.

شناسایی مولفه‌های تاثیرگذار در توسعه گردشگری پزشکی نمونه موردی: استان کرمانشاه

محمد نادر محمدی؛ حسین وظیفه دوست؛ کامبیز حیدرزاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.