1.

تبیین ارتباط ساختاری ارزش ویژه برند یک اقامتگاه بوم‌گردی با رضایتمندی گردشگران آن مطالعه موردی: اقامتگاه آتشونی در شهرستان خور و بیابانک

صفحه 1-16
علی رحیمی؛ محمدرضا رضایی

2.

تدوین مدل مدیریت مقصد گردشگری با تأکید بر ورزش‌های ساحلی مطالعه موردی: شهرهای ساحلی هرمزگان

صفحه 17-31
فیروزه رضایی سرخایی؛ حمیدرضا سایبانی؛ مهدی سوادی

3.

تحلیل نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در توسعه گردشگری بوم‌گردی شهرستان زنجان

صفحه 33-47
فیروزه حاجی علی اکبری؛ نرگس موسوی؛ هما درودی

4.

تحلیلی بر نقش تصویر ذهنی از برند مقصد در توسعه گردشگری مطالعه موردِی: شهرستان مریوان

صفحه 49-65
لقمان فرشاد؛ علیرضا دربان آستانه؛ احمد پوراحمد

5.

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری آرام در میان گردشگران شهری بر پایه نظریه رفتاری هدف محور مطالعه موردی: شهر مشهد

صفحه 67-85
علی پورنگ؛ معصومه عربشاهی؛ امید بهبودی؛ مریم خیرخواه

6.

شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار در توسعه گردشگری پزشکی مطالعه موردی: استان کرمانشاه

صفحه 87-101
محمد نادر محمدی؛ حسین وظیفه دوست؛ کامبیز حیدرزاده

7.

گردشگری داخلی در میانه پاندمی کوید-19: نقش عوامل جمعیت‏شناختی و اهداف سفر

صفحه 103-117
فاطمه عزیزی؛ فاطمه شکاری

8.

طراحی مدل بخش‌بندی بازار هدف برای گردشگران خارجی مطالعه موردی: استان گیلان

صفحه 119-134
ﻣﯿﺮﻣﺴﻌﻮد موسوی؛ سیدمحمود شبگو منصف؛ ابراهیم چیرانی؛ کامبیز شاهرودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب