1.

مقایسه و بررسی همزمان عملکرد مدل‌های جداساز در فصل مشترک خاک و سازه و میراگرها در ارتفاع سازه تحت اثر بار لرزه‌ای

صفحه 515-529
علی مهدوی نادری؛ فریدون خسروی؛ رضا رهگذر

2.

تفسیر کیفی داده‌های مغناطیس‌‌سنجی هوابرد منطـقه بصیـران (اسـتان خـراسان جنوبی)

صفحه 531-540
حسین توسلی تربتی؛ غلامعباس فنایی خیرآباد؛ محمد محمدزاده مقدم؛ امین کریمی کلورزی

3.

تعیین‌محل مجدد پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه 16 فروردین 1396 سفیدسنگ با استفاده از همبستگی متقابل شکل موج‌های لرزه‌ای و روش اختلاف‌زمانی دوگانه

صفحه 541-555
زهرا خرمی؛ علی مرادی؛ علی سنقری

4.

معکوس‌سازی خطی دو‌بعدی داده‌های الکترومغناطیس زمینی حوزه فرکانس با چشمه مصنوعی در محدوده عدد القاء کوچک

صفحه 557-573
حسینعلی قاری؛ رامین ورفی‌نژاد

5.

توموگرافی مقاومت‌ویژه الکتریکی و پلاریزاسیون القایی جهت تعیین مرز سنگ‌بستر و رولایه؛ مطالعه موردی سدخاکی شهدای ایلام

صفحه 575-592
مرتضی عزیزلو؛ رضا قناتی؛ محمد کاظم حفیظی

6.

بررسی پتانسیل لومینسانس تحریک‌شده با اشعه مادون‌قرمز جهت سن‌یابی سنگ‌های واریزه‌ای زمین‌لغزش فتلک

صفحه 593-609
نسرین کریمی موید؛ مرتضی فتاحی؛ رضا صحبتی؛ ابراهیم حق شناس؛ وحید تاجیک؛ ضیاءالدین شعاعی؛ اندرو ماری

7.

درون‌یابی میدان سرعت مسطحاتی GPS در محدوده برخورد مایل صفحات زمین‌ساختی عربستان-اوراسیا با استفاده از توابع گرین

صفحه 611-621
اصغر راست‌بود

8.

واکاوی مقایسه‎ای رخدادهای فرین برفی ایران با تأکید بر موقعیت تاوه قطبی وردسپهری و الگوهای پیوندازدور (NAM، AO، NAO، PNA)

صفحه 623-640
معصومه علی دادی؛ بهلول علیجانی

9.

الگوهای گردشی جو و دوره‌های فرین تر و خشک فصل زمستان در جنوب‌شرق ایران

صفحه 641-656
محدثه وزیری‌مهر؛ محسن حمیدیان پور؛ محمود خسروی؛ حمید نظری‌پور

10.

آنالیز آماری زوایا‌ی میل اسپیکول و تغییرات ضخامت کروموسفر

صفحه 657-671
اعظم ملاطایفه؛ احسان توابی

11.

تحلیل تغییرپذیری زمانی ازن‌سطحی اندازه‌گیری‌شده در ایستگاه مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

صفحه 673-691
نجمه کفاش‌زاده؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی

12.

پیش‌یابی کمیت‌های دما و بارش در دوره آماری 2080-2021 در استان هرمزگان جهت استخراج خشکسالی و ریزمقیاس نمایی آن توسط نرم‌افزار LARS-WG

صفحه 693-712
محمد روح‌الله نژاد؛ وحید سلامتی هرمزی؛ راحله رمضانی؛ سکینه خان سالاری

13.

پس‌پردازش خروجی مدل WRF به‌روش کوکریجینگ، برای کمیت‌های متوسط روزانه سرعت باد و رطوبت نسبی بر روی ایران

صفحه 713-729
مجتبی شکوهی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ محمدرضا محمدپور پنچاه

14.

اثر گرمایش ناگهانی پوشن‌سپهر در تغییرات ارتفاع وردایست گرمایی در نیمکره شمالی(2020-1979)

صفحه 731-748
محمد مرادی

15.

رهیافت طیفی از منشأ و انتشار نوسانات مگنتوآکوستیکی در نواحی داخلی و مرزی گرانول‌های خورشیدی

صفحه 749-756
احسان توابی؛ ریحانه صادقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب