1.

بررسی طرح‌ها و برنامه‌های سطوح ملی، منطقه‌ای، و استانی بر اساس رویکرد منطقه‌ای (موردپژوهی: طرح‌های استان گیلان از منطقة یک آمایش سرزمین)

صفحه 1-24
مریم سجودی؛ کرامت الله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ مجید یاسوری

2.

نابرابری فضایی و رابطة مرکزـ پیرامون در ایران: ارائة یک مدل نظری با استفاده از روش نظریه‌پردازی لینهام

صفحه 25-59
هاشم داداش پور؛ دلارام شجاعی

3.

واکاوی علل محتوایی ناکارآمدی برنامه‌ریزی شهری بر اساس رویکرد طرح‌های جامع (مطالعة موردی: طرح جامع نوشهر)

صفحه 61-93
پارسا ارباب

4.

مدل‌سازی آثار مقیاس و منطقه‌بندی بر نتایج واحد‌های فضایی (مطالعة موردی: مناطق جنوب آذربایجان غربی)

صفحه 95-115
ایوب منوچهری میاندوآب؛ آرزو انوری

5.

تبیین سناریوهای توسعة کالبدی‌ـ فضایی سکونتگاه‌های روستایی مجموعة شهری مشهد

صفحه 117-159
علی اکبر عنابستانی؛ مهدی جوانشیری؛ حمدالله سجاسی قیداری

6.

ارزیابی و تحلیل فضایی نقش نواحی تجاری مرکزی بلندمرتبه بر تحولات سازمان فضایی‌ـ عملکردی شهر همدان

صفحه 161-191
هادی رضایی راد؛ محمدجواد ثابتیان

7.

بررسی فرایند کاربست توسعة راهبردیِ شهر ملارد با استفاده از مدل Meta SWOT

صفحه 193-220
مصطفی خزایی؛ فرزانه ساسان‌پور

8.

روش‌شناسی نگاشت نهادی در نظام علم و فناوری با رویکرد آمایشی

صفحه 221-252
علی سعیدی؛ مهدی رعایائی؛ حمیدرضا مقصودی

9.

تحلیل روند تغییر خدمت تنظیمی ترسیب ‌کربن شهر تهران، متأثر از فرایندهای فضایی موزاییک سیمای سرزمین

صفحه 253-283
بهروز ناروئی؛ شهیندخت برق جلوه؛ حسن اسماعیل زاده؛ لعبت زبردست

10.

تاثیر صنایع نفت بر آلودگی هوا و مکان یابی بهینۀ آن با رویکرد زیست محیطی در کلان شهر اهواز

صفحه 285-315
هدی احمدی؛ رضا برنا؛ جعفر مرشدی

11.

تجزیه‌وتحلیل فضایی و اولویت‌بندی خدمات اکوسیستم فرهنگی: مدل‌سازی تناسب خدمات تفرجی

صفحه 317-345
ذبیح اله چاراهی؛ شراره پورابراهیم؛ امیر حسین پژمان

12.

رتبه‏ بندی بهینة سایت‏های کاندید بیمارستان با استفاده از تلفیق روش‏های وزن‌دهی عینی و تصمیم‏گیری چندمعیاره مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی

صفحه 347-369
ایمان زندی؛ پرهام پهلوانی؛ بهناز بیگدلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب