1.

سخن سردبیر:مرگ‌باوری و عقلانیت؛ شاخص‌های متمایزسازی خط‌مشی‌گذاری ایدئولوژیک از خط‌مشی‌گذاری اخلاقی

صفحه 385-386
علی اصغر پورعزت

2.

ارائه مدل فرایند اجرای رویکرد مدیریت دولتی در برنامه‌های توسعه ایران با استفاده از راهبرد پژوهش ترکیبی

صفحه 387-418
هادی محمدزاده سلطانمرادی؛ طاهره فیضی؛ مسعود گرامی پور؛ مهدی یداللهی

3.

ارائه چارچوبی برای تبیین تعارض خط‌مشی در نظام خط‌مشی‌گذاری سلامت ایران با رویکردی آمیخته

صفحه 419-446
سیدمحمدمهدی باکی هاشمی؛ سید عباس ابراهیمی؛ محسن فرهادی نژاد؛ بهاره یزدی زاده

4.

فهم پدیده‌محوری و ریشه‌های تصمیم‌هراسی مدیران با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

صفحه 447-477
زهرا رضایی؛ اردشیر شیری؛ زهرا علی پور درویشی؛ ندا نفری

5.

واکاوی مفهوم مشارکت شهروندی: به‌سوی سامان‎دهی نظری

صفحه 478-505
علی محمدزاده؛ علی پیران نژاد؛ مجید مختاریان پور

6.

مقایسه الگوهای حاکمیتی مبارزه با ویروس کرونا

صفحه 506-532
فرج اله رهنورد؛ ناهید جبلی

7.

طراحی مدل ارائه آموزش‌های مجازی در سازمان تأمین اجتماعی ایران بر اساس تحلیل داده‌بنیاد

صفحه 533-560
عباس منوریان؛ علی اکبر پیوسته؛ سید حبیب احتشامی دیزجی

8.

واکاوی تمایل مدیران به ماندگاری در قدرت، از منظر پدیده هوبریس

صفحه 561-592
راضیه باقرزاده خداشهری؛ رضا سپهوند؛ سید نجم الدین موسوی؛ محمد حکاک

9.

ارائه چارچوب مفهومی تحول دیجیتال قضایی در راستای حکمرانی دیجیتال

صفحه 593-620
نرگس فرزانه کندری؛ سعید روحانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب