1.

سخن سردبیر: سواد خط‌‌مشی‌گذاری و حکمرانی مضاف

صفحه 182-183
علی اصغر پورعزت

2.

واکاوی تجارب کوچک‌سازی دولت در ایران

صفحه 184-211
محمد حق‌شناس گرگابی؛ ادریس ابراهیم بیگی؛ جواد حدادی دوزین

3.

ارائه مدل خط‌مشی‌گذاری شواهدمحور برای پیشگیری از انتشار کرونا ویروس (نمونه‌کاوی: شهر تهران)

صفحه 212-232
امیرمحمد َشریفی؛ مهدی عبدالحمید؛ ُسحر بابایی؛ یاسر سبحانی فرد

4.

حکمرانی پژوهش: ماهیت، گستره و ابزارها

صفحه 233-276
مجتبی جوادی؛ سید مجتبی امامی

5.

تبیین تأثیر کیفیت فرایندهای هیئت‌مدیره بر عملکرد نقش‌های هیئت‌مدیره در شرکت‌های دولتی ایران

صفحه 277-308
اکبر شریعت نیا؛ حبیب‌اله طاهرپور کلانتری؛ علی جهانگیری؛ مهدی رسولی قهرودی

6.

بررسی تأثیر مقایسه اجتماعی و امتیاز ارزیابی عملکرد بر بازخورپذیری کارکنان با میانجیگری ادراک عدالت در بخش دولتی

صفحه 309-328
ندا امیدی؛ ندا محمداسمعیلی؛ ارین قلی پور

7.

مرور روایتی بر نظریه وضع خط‌مشی در سازمان‌های آموزشی: رویکردی عمل‌گرایانه

صفحه 329-353
محسن نوبخت؛ عباس عباس پور؛ مرتضی طاهری؛ حسین عبدالهی؛ علی خورسندی طاسکوه

8.

بررسی تجربی روش هم‎سویی اقدام‌های منابع انسانی با استراتژی سازمان

صفحه 354-384
محمد ابویی اردکان؛ نغمه عبادی؛ سیدمحمد مقیمی؛ حمید رضا یزدانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب