1.

ارزیابی عملکرد فعالیتهای تکتونیکی بر اساس مرفولوژی مخروط افکنه ها

دکتر مقصود خیام؛ دکتر داود مختاری کشکی

2.

مشارکت احزاب در توسعه سیاسی و رفتار انتخاباتی در شهرستان اصفهان

دکتر زهرا پیشگاهی فرد

3.

بررسی ارتباط پارامترهای اقلیمی و عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل رگرسیونی

دکتر قاسم عزیزی؛ داریوش یار احمدی

4.

بررسی علل و اثرات رشد سریع جمعیت و نقش نامطلوب آن در توسعه اقتصادی – اجتماعی ایران

دکتر علی اصغر نظری

5.

سنجش سطح توسعه روستایی در شهرستان تربت حیدریه 79-1365

خلیل کلانتری؛ مهندس شجاع محمد وفائی نژاد؛ دکتر هوشنگ ایروانی

6.

اثرات حضور گردشگران بر منابع زیست محیطی مورد بخش طرقبه در شهرستان مشهد

دکتر کتایون علیزاده

7.

قلمروهای دفاعی بیرونی دولت

دکتر یدالله کریمی ÷ور؛ دکتر حسن کامران

8.

بررسی جغرافیایی جرایم در شهر تهران

دکتر احمدپور احمد؛ دکتر محمد تقی رهنمایی؛ دکترمحسن کلانتری

9.

فلات قاره ایران در خلیج فارس – چشم انداز ژئو÷ولیتیک انرژی

دکتر دره میر حیدر؛ سهراب عسگری

10.

برنامه های توسعه بعد از ÷یروزی انقلاب اسلامی ایران و تاثیر آنها بر نواحی روستائی

دکتر مجتبی قدیری معصوم؛ علی اکبر نجفی کانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب