1.

کارآفرینی زوجی در ایران: چه عوامل محیط درونی موجب موفقیت زوج‌های کارآفرین می‌شوند؟

صفحه 361-380
زهرا آراستی؛ لاله صادقی؛ مریم سعیدیان؛ نرگس ایمانی پور

2.

تأثیر هوش راهبردی بنگاه مادر بر اثربخشی راهبردهای احیا در توابع بحران‌زده

صفحه 381-400
عبدالله اسدزاده؛ سید حسن طیار؛ فائزه نودهی

3.

چارچوب تحلیلی تجاری‌سازی علم و فناوری با رویکرد فراترکیب: بررسی ابعاد تحلیل، بازیگران و کارکردها

صفحه 420-401
فاطمه حسابی؛ شعبان الهی؛ محمد حسن زاده؛ علی شایان

4.

تاثیر تیم کارآفرینانه بر مقیاس پذیری کسب وکارهای نوپا

صفحه 421-440
فائزه حنیف زاده؛ کامبیز طالبی؛ سید مجتبی سجادی؛ کمال سخدری

5.

شناسایی مؤلفه ‏ها و سنجش روابط ابعاد زیست بوم کارآفرینی دانشجویی

صفحه 441-460
احسان سالاری؛ محمد صالحی؛ مریم تقوایی یزدی

6.

گرایش بین‌المللی شدن و عملکرد صادراتی: بررسی آثار میانجی دانش صادراتی و تعدیلگر پویایی محیطی

صفحه 461-480
رحیم سروری؛ مهران رضوانی

7.

تحقق آموزش کارآفرینانه آنلاین مبتنی بر فناوریهای نوین دیجیتال در ایران با رویکرد سناریونویسی

صفحه 481-500
آیدین سلام زاده؛ مرتضی هادی زاده؛ سمیرا سادات مرتضوی

8.

مدل‌سازی و پیکره‌بندی عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکت‌های دانش بنیان کوچک و متوسط

صفحه 501-520
ملیکا فرد؛ محمد رضا کاباران زاد قدیم؛ جلال حقیقت منفرد

9.

روابط ساختاری بین گرایش به کارآفرینی سبز و نوآوری سبز با نقش میانجی یادگیری زنجیره تأمین در شرکت های کوچک و متوسط

صفحه 521-539
احسان مسعودی؛ آرش شاهین

10.

تاثیر نوآوری باز بر نوآوری فرآیند در شرکتهای کوچک و متوسط صنایع غذایی ایران: اثرتعدیگرانه قابلیت یادگیری و قابلیت محافظت

صفحه 541-560
سعید نیّری؛ سیدرضا حجازی؛ کمال سخدری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب