1.

بررسی روابط عناصر مدل کسب‌وکار بانکداری الکترونیک ایران با رویکرد تحلیل عاملی

صفحه 161-180
علی اکبر ارسنجانی؛ علی قلی‌پور سلیمانی؛ نرگس دل‌افروز؛ محمد طالقانی

2.

روایت اعضاء از سرمایه اجتماعی در تشکیل و توسعه تعاونی‌های کارآفرینی زنان (بررسی آسیب‌شناسی تعاونی‌های کارآفرین زنان در شهرستان دامغان)

صفحه 181-200
شهرام باسیتی

3.

طراحی مسیر توانمندسازی دانشگاه‌ها جهت نقش‌آفرینی در اکوسیستم نوآوری با استفاده از رویکرد تلفیقی تحلیل محتوا و نگاشت شناخت فازی

صفحه 201-220
نگار جلیلیان؛ سید محمود زنجیرچی؛ سید مهدی نقیبی زاده میبدی؛ سید محمد امین محسنی

4.

عوامل مؤثر بر موفقیت تأمین مالی جمعی به روش عرضه‌ی اولیه‌ی بهامُهر از طریق صرافی‌های آنلاین

صفحه 221-240
احسان چیت ساز؛ محمد بیگدلی

5.

طراحی الگوی قابلیت شبکه سازی کارآفرینانه

صفحه 241-260
محمدرضا حلاج یوسفی؛ صمد عالی؛ ناصر صنوبر؛ حکیمه نیکی اسفهلان

6.

تبیین جایگاه شاخص آزادی اقتصادی در چرخه فعالیت های کارآفرینانه در ایران

صفحه 261-280
نعمت اله شیری؛ شهین بهور

7.

تأثیر تجربه شکست کسب‌وکار و یادگیری از شکست بر انجام سرمایه‌گذاری جدید کارآفرینان – موردمطالعه استان قم

صفحه 281-299
آصف کریمی؛ محمد حمید ملائی؛ بهزاد محمدیان؛ فاطمه زرگران خوزانی

8.

ترکیب پژوهی مولفه‌های اکوسیستم‌کارآفرینی دانشگاهی

صفحه 320-301
احمد کیخا؛ جواد پورکریمی

9.

بررسی تاثیر نوآوری مدل کسب و کار بر خلق مزیت رقابتی با نقش میانجی گری توانمندی کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات)

صفحه 321-329
رضا محمدکاظمی؛ کامبیز طالبی؛ علی داوری؛ عامر دهقان

10.

اثر روش‏های انتقال تکنولوژی بر اشتغال: مطالعه سیستماتیک

صفحه 341-360
فرزانه نوری؛ سهراب دل انگیزان؛ بیژن رضایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب