1.

بررسی تأثیر ابعاد اجتماعی تاب‌آوری شهری بر توسعه پایدار گردشگری مطالعه موردی: شهر محمودآباد

صفحه 1-16
مرضیه اقبالی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ سارا غلامی

2.

ارزیابی پیشران‌های تأثیرگذار بر تحقق مدیریت سیستمی گردشگری با تأکید بر رویکرد حکمروایی خوب ، مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز

صفحه 17-32
ناصر رسال ور؛ علی پناهی؛ رضا ولی زاد

3.

توسعه ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی در شهر تهران با تکیه‌بر مصرف فیلم‌های هنری

صفحه 33-46
فرزین نعمت بخش آبکنار؛ منصوره علیقلی؛ حسین صفرزاده؛ سید کامران نوربخش

4.

تبیین مدل توسعه گردشگری با تأکید بر نقش محرک‌های فرهنگی- اجتماعی مطالعه موردی: شهر اراک

صفحه 47-62
ماهرخ مخصوص؛ نادره السادات نجفی زاده؛ حبیب اله جوانمرد

5.

بررسی علل گردشگری خانه‌های دوم شهری در ایام شیوع کووید-19

صفحه 63-78
مصطفی محمدی

6.

بررسی چالش‌های توسعه گردشگری دیجیتال مطالعه موردی: شهر تهران

صفحه 79-90
زینب قاسم نژاد؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ محمدرضا جلیلوند

7.

تخمین تقاضای گردشگر درمانی خارجی در 4 منطقه آمایش سرزمین دارای مزیت در پزشکی

صفحه 91-105
حمید آسایش؛ مهدی کمالی

8.

تحلیل عوامل مؤثر بر ماندگاری گردشگران در شهرهای میانی مطالعه موردی: شهر زنجان

صفحه 107-119
مهدی چراغی؛ بهروز محمدی یگانه؛ رامین کیامهر؛ معصومه جعفری

9.

رابطه هوش فرهنگی با ارزش درک شده گردشگری پایدار مطالعه موردی: شهر یزد

صفحه 121-135
مریم عبدلی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ سکینه جعفری

10.

طراحی و توسعه یک سامانه توصیه گر گردشگری مبتنی براطلاعات جغرافیایی داوطلبانه (VGI) (مطالعه موردی: شهر یزد، ایران)

صفحه 137-149
مهدی کیخایی؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ نرجس محمودی وانعلیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب