1.

بررسی رفتار استنادی نویسندگان مقاله های مندرج در مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از آغاز تا پایان سال 1379

عباس حری؛ نرگس نشاط

2.

طراحی مدلی جهت پیش بینی عملکرد آموزشی کارشناسان بخش صنعت (مورد: مرکز تحقیقات شرکت ایران خودرو)

کمال درانی؛ محمد مهدی طباخی

3.

بررسی عملکرد سیستم توسعه منابع انسانی در دانشکده های علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران

خدایار ابیلی؛ فرح عالیخانی

4.

نگرش اعضای هیات علمی و دانشجویان مقطع کارشناسی کتابداری درباره اهداف و نحوه ارائه دروس کارورزی

حسین مختاری لواسانی

5.

بررسی رابطه متغییر های فردی با میزان اضطراب رایانه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران

مسعود غلامعلی لواسانی

6.

بررسی تاثیر علی خودگردانی والدین در خودگردانی تحصیلی دانش آموزان و پیشرفت درسی آنان

محبوبه فولادچنگ؛ مرتضی لطیفیان

7.

تاثیر نقاشی درمانی در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان عقب مانده ذهنی

احمد به پژوه؛ فریده نوری

8.

رابطه میان ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی

یوسف حجازی؛ محمود ایروانی

9.

تحلیل خلاقیت در کودکان معرفی آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت

مهرناز شهر آرای؛ ابوالقاسم سیدان؛ ولی ا... فرزاد

10.

کاربرد استناد در نگارش های علمی

محمود حقیقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب