1.

تأثیر تنگناهای مالی بنگاه‌ها بر رکود اقتصادی: شبیه‌سازی محدود مبتنی بر رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده

صفحه 613-635
سمیرا آزاده رنجبر؛ حسین راغفر؛ کبری سنگری مهذب

2.

کاربرد رگرسیون فازی برای بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران با تأکید بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بخش بانکی

صفحه 637-672
رضا اشرف گنجویی؛ حسین اکبری فرد؛ حمید رضا حری؛ ماشا.. الله ماشین چی

3.

ارتباط کیفیت حکمرانی و ثبات مالی با لحاظ نقش میانجی‌گری شمول مالی

صفحه 673-701
روزبه بالونژادنوری؛ امیرعلی فرهنگ

4.

تعیین ترکییب بهینه ی گونه های (مدهای) حمل و نقل شهری

صفحه 702-727
نرجس خاتون پاکدامن؛ بابک صفاری؛ کامران کیانفر

5.

ارزیابی اثرا سیاست احتیاطی کلان بر ریسک‌پذیری بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 729-770
مهسا نوری شیرازی؛ حمید کردبچه؛ ابوالفضل شاه آبادی

6.

بررسی تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر هزینه زندگی خانوارهای ایرانی

صفحه 771-802
محمد کیانی ده کیانی؛ صادق خلیلیان؛ حامد نجفی علمدارلو؛ محمد حسن وکیل پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب