1.

بسط مدل اطلاعات‌محور مبتنی بر اطلاعات نهانی درون و برون‌شرکتی

صفحه 205-255
مهدیه اکبری روشن؛ جعفر عبادی؛ شاپور محمدی

2.

تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر حباب قیمت مسکن در اقتصاد ایران: با رویکرد مدل عامل‌بنیان

صفحه 257-289
سجاد حجت؛ محسن مهرآرا؛ علی طیب نیا

3.

تحلیل چندبعدی از نرخ ارز و نااطمینانی آن در پویایی رشد اقتصادی ایران

صفحه 291-323
اکبر حسن زاده؛ حسن حیدری؛ کیومرث شهبازی؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی

4.

بررسی عوامل موثر برتوسعه ی صادرات در صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس با رویکرد مبتنی بر سیستم لجستیک

صفحه 325-345
مهدی حیدری؛ عزت اله عباسیان؛ محسن ابراهیمی

5.

ارزیابی قضیۀ هکچر-اوهلین-ونک در اقتصاد ایران

صفحه 347-401
فهیمه محبی نیا؛ مهدی یزدانی

6.

ارزیابی اثر نظام ارزی بر پدیده عبور نرخ ارز: کاربرد رهیافت جورسازی امتیاز تمایل

صفحه 403-433
سید حسن ملک حسینی؛ سید کمیل طیبی؛ منیره رفعت؛ مهدی یزدانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب