1.

گرایش های مدیران سازمان تربیت بدنی و وزارت علوم وتحقیقات و فناوری در مواجهه با تضادهای سازمانی

پرستو اصانلو؛ دکتر محمود گودرزی؛ دکتر حسن اسدی

2.

بررسی تغییرات کیفوز و ظرفیت حیاتی متعاقب یک برنامه اصلاحی

دکتر حسن دانشمندی؛ دکتر مهر علی همتی نژاد؛ داریوش شاه مرادی

3.

آمادگی جسمانی و رابطه آن با میزان تحلیل رفتگی و سلامت روانی اعضای هیات علمی دانشگاه های نظامی کشور

سعید صانعی؛ دکتر علی محمد امیر تاش؛ دکتر فریدون تندنویس

4.

تعیین شیوع چاقی و اضافه وزن در پسران دانش آموزان و رابطه آن با سطح فعالیت بدنی

دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر حسن دانشمندی؛ حسین دربانی

5.

مطالعه تاثیر برنامه 8 هفته ای توانبخشی قلبی- عروقی بر کاهش فشار خون مردان مبتلا به پرفشار خونی

دکتر عباسعلی گائینی؛ دکتر سید مهدی هزاوه ای؛ علیرضا خادمی؛ رحمن سوری

6.

تاثیر برنامه تمرینی منتخب فوتبال بر عوامل آمادگی جسمانی پسران 17- 11 ساله

دکتر محمد نبوی؛ دکتر اصغر خالدان

7.

مقایسه استرس کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار سازمان مرکزی دانشگاه تهران

دکتر فضل ا... باقر زاده؛ دکتر محمود شیخ؛ دکتر محمد جواد ایروانی؛ فرزاد زیویار؛ حسن اسماعیلی؛ رضا غلامعلی زاده؛ مجید واحدی زاده

8.

بررسی ارتباط بین آزمون های دراز و نشست ایفرد و آهنیگن در سنجش استقامت عضلامت شکمی

جواد یوسفیان؛ دکتر فرزاد ناظم؛ دکتر نادر فرهپور؛ لیلی خاوری

9.

سیر تطور ورزش باستانی و زور خانه در ایران

دکتر محمود گودرزی

10.

تاثیر تمرینات هیپوکسی اینتروال بر هموگلوبین ، هماتوگریت ، رتیکولوسیت ، و سلول های قرمز خون در هنرجویان پسر تربیت بدنی

دکتر عباسعلی کائینی؛ دکتر علیرضا علمیه؛ دکتر علی اصغر رواسی

11.

بررسی رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهرستان اهواز

دکتر مهوش نوربخش؛ محمود علیزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب