1.

بررسی تفاوت رعایت موازین اخلاقی بین بانوان ورزشکاران و غیر ورزشکار

دکتر محمد خبیری

2.

طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی برای تخصیص منابع در تربیت بدنی

جهانگیر یدالهی فارسی

3.

اعتبار یابی روش غیر تهاجمی اسکین فولد در تخمین چگالی بدن مردان دانشجوی ایرانی و ارائه شاخص جدید

دکتر سعید شاکرین؛ دکتر فرزاد ناظم

4.

بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و بی هوازی بر میزان تغییرات هورمون استروژن - LH و درصد چربی دانشجویان دختر غیرورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر عیدیس علیخانی؛ ربابه حیات غیبی

5.

بررسی و مقایسه اثر سه برنامه هدف چینی بازآموزی اسنادی و ترکیبی بر میزان عزت نفس احساس خود سودمندی سبک اسنادی و انگیزه توفیق گرایی دانش آموزان پسر مقطع راهنمائی شهر کرمانشاه

دکتر بهرام یوسفی؛ محمود شیخ

6.

رابطه سبک های رهبری و خلاقیت با میزان اثر بخشی مدیران تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دکتر سید حسن عامری؛ دکتر هاشم کوزه چیان؛ دکتر عادل آذر؛ دکتر محمد احسانی

7.

ارتباط بین مشخصات فردی با تحلیل رفتگی مدیران دانشکده های تربیت بدنی، غیر تربیت بدنی و مدیران دانشگاههای آموزش عالی کشور

دکتر محمود گودرزی؛ دکتر محمد کشتی دار

8.

ارزیابی برنامه دوره کارشناسی تربیت بدنی از دیدگاه دانش آموختگان شاغل در استان مرکزی

دکتر حسن خلجی

9.

مصرف کربوهیدارت، ویتامین C و واکنش زیر رده های لنفوسیتی به هنگام فعالیتهای شدید و درمانده ساز هوازی

دکتر مسعود نیکبخت؛ دکتر عباسعلی گائینی؛ دکتر عبدالفتاح صراف نژاد؛ دکتر انوشیروان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب