1.

مطالعه روش‌های ایجاد هستی‌شناسی: شناسایی مولفه‌ها و ویژگی‌ها بر مبنای تحلیل پژوهش‌های انجام شده

صفحه 13-39
هدی هماوندی؛ فاطمه فهیم نیا؛ مریم ناخدا؛ ملوک السادات حسینی بهشتی

2.

تعریف «نیازهای روانشناختی بنیادین» کاربر در استفاده از محصولات تعاملی و شناسایی مولفه‌های آن

صفحه 39-57
بابک سهرابی؛ حمید رضا یزدانی؛ علی رجب زاده؛ حامد محجوب

3.

مقایسه و ارزیابی نرم‌افزارهای ذخیره‌سازی مبتنی بر ابر برای استفاده در آرشیوها: پیشنهاد نرم‌افزار مناسب برای مراکز آرشیوی داخلی

صفحه 57-75
عبدالرضا ایزدی؛ عبدالحسین فرج پهلو

4.

تحلیل روابط میان‌رشته‌ای فناوری‌های نانو، زیستی، اطلاعات و شناختی با تکنیک هم‌استنادی

صفحه 77-95
قاسم آزادی احمدآبادی؛ حمزه علی نورمحمدی

5.

بررسی رابطه مدیریت دانش با نوآوری خدمات در کتابخانه‌های دانشگاهی

صفحه 99-114
صالح رحیمی؛ فرامرز سهیلی؛ نسرین بسطامی؛ سارا بهرامی نیا

6.

تحلیل عوامل موثر بر بروندادهای علمی محققان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و ترسیم شبکه هم‌تالیفی بر اساس اطلاعات پایگاه اسکوپوس (1989-2019)

صفحه 115-134
رحیم شهبازی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب