1.

تحلیل موجی کامل سوئیچ میکروالکترومکانیکی موازی بر روی موجبر هم صفحه

فرخ حجت کاشانی؛ جلیل راشد محصل؛ حبیب ا... زلفخانی

2.

طراحی و توسعه یک ربات همه جهته هولونومیک با استفاده از مکانیزم رانش تفاضلی

سیدمحمد مهدی دهقان بنادکی؛ مجید نیلی احمد آبادی؛ بهروز معاونی ثابت

3.

منطق دینامیکی هدایت شده با دیتا

رلنیت رفعتی؛ سیدمهدی فخرایی

4.

ارائه روشی هوشمند جهت کاهش حجم سیگنالینگ در سیستمهای موبایل و شبیه سازی آن

احمد صلاحی؛ عبدالرسول زارعی

5.

پیاده سازی آزمایشگاهی سیستم کنترل هوشمند مبتنی بر یادگیری عاطفی مغز Brain Emotional Learning

ندا شهیدی؛ هادی اسمعیل زاده؛ رسول محمدی میلاسی؛ کارو لوکس

6.

طراحی و بهینه سازی آنتن شیپوری شیاردار به کمک الگوریتم وراثتی و تطبیق مودی

هادی فائزی؛ جلیل راشد محسل

7.

تعیین بهترین وضعیت نصب سکسیونرها در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

حمید فلقی؛ محمودرضا حقی فام؛ مریم رمضانی

8.

بررسی تاثیر پرداخت یارانه مستقیم انرژی بر شاخصهای کلان اقتصادی با نگرش سیستمی

سید فرید قادری؛ جعفر رزمی؛ عسگر صدیقی

9.

رویکرد مهندسی به تحقیق در حوزه سیستم های اطلاعاتی یک پیشنهاد برای محققان با تاکید بر مورد ایران

جعفر محمودی

10.

مدل های عمومی برای مسائل توالی جریان کارگاهی ترکیبی با زمان های آماده سازی وابسته به توالی

مصطفی زندیه؛ سید محمد تقی فاطمی قمی ن؛ سید محمد معطر حسینی

11.

یک شبکه عصبی جدید با ساختاری سازنده ترکیبی برای حل مساله های فروشنده دوره گرد و کوتاهترین مسیر با تعداد شهر مشخص

مهدی سعادتمند طرزجان؛ محمد رضا اکبر زاده توتونچی؛ مرتضی خادمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب