1.

طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری توسعه صنعت ترانزیت بین‌المللی کالا در ایران

صفحه 9-21
علی حمیدی زاده؛ علی اصغر پورعزت؛ شن آی خواجه

2.

طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری خرید تضمینی گندم در ایران

صفحه 23-41
عزت‌الله عباسیان؛ مجتبی امیری؛ شهرزاد نیری؛ زهره جلالی بیدگلی

3.

بررسی نقش تغییرات جمعیت‌شناختی و نگرش به محیط‌زیست بر دستورکار سیاستگذاری‌ در ایران

صفحه 43-61
حسین صادقی؛ عباس عصاری آرانی؛ عزت‌الله عباسیان؛ علی باریکانی

4.

ارزیابی سیاست‌های مهندسی ژنتیک در بخش کشاورزی ایران

صفحه 63-87
مجید وحید؛ آزاده شوشتری؛ بهزاد قره‌یاضی

5.

بررسی عوامل تعارض خط‌مشی‌گذاری حوزه‌ محیط‌زیست‌ و صنعت در ایران

صفحه 89-109
زهرا حاجی هاشمی اسفرجانی؛ سیدمهدی الوانی؛ سید حسین اخوان علوی؛ حسن دانایی فرد

6.

دولت توسعه‌گرا، سیاست صنعتی، توسعه‌فناورانه (ارزیابی علل عملکرد متفاوت صنعت خودروسازی ایران، چین و مکزیک)

صفحه 111-132
علی دینی ترکمانی؛ حجت الله حاجی حسینی؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ طاهره میرعمادی

7.

طراحی الگوی ارتقاء شفافیت اقتصادی در ایران

صفحه 133-150
ماجد بهامین؛ غلامرضا جندقی؛ اعظم میرزمانی؛ عادل آذر؛ محمد خوش چهره

8.

ساخت حکومت و سیاستگذاری شبکه‌های اجتماعی در ایران

صفحه 151-171
روح اله اسلامی؛ حجت جعفری مقدم

9.

شناسایی راهبردهای کاهش اثرات احساسات فردی بر تصمیمات خط‌مشی‌گذاران ملی (موردمطالعه: نمایندگان مجلس شورای اسلامی)

صفحه 173-191
محمد حق شناس گرگابی؛ بهروز رضایی منش

10.

بررسی ابعاد سیاستگذاری جرم دولتی در ایران

صفحه 193-209
عباس شیری

11.

تحلیلی بر پیامدهای ناخواسته سیاست‌های عمومی

صفحه 211-223
محمدجواد حق شناس

12.

تدارکات اجتماعی و حکمرانی عمومی نوین

صفحه 225-242
رضا زارع؛ محمد صفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب