1.

عالمان مسئولیت‌پذیر و عملگرا: یادی از استاد دکتر مهدی طالب و استاد سیدمحسن حبیبی

صفحه 418-421
سیدعلی بدری

2.

واکاوی شاخص‌ها و الگوهای ذهنی غالب متخصصان در ادراک بصری مردم از سیمای محیط روستایی

صفحه 422-439
جمال الدین مهدی نژاد؛ علی شرقی؛ فائزه اسدپور

3.

ارزیابی خدمات منظر در عرصه پیراشهری صالح آباد شرقی، جنوب تهران

صفحه 440-453
مرتضی موسی لو؛ حسن دارابی؛ امیرهوشنگ احسانی

4.

ارزیابی ساختار شبکه اعتماد اجتماعی مبتنی بر تحلیل شبکه‌ای: مطالعه بهره‌برداران محلی مراتع استان یزد

صفحه 454-465
ایمان اسلامی

5.

بررسی تمایل روستاییان به استفاده از سوخت‌های زیستی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان طارم

صفحه 466-481
زهرا عزیزی؛ جعفر یعقوبی؛ مسعود یزدان پناه

6.

گونه‌شناسی ریشه‌ها و پیامدهای نزاع دسته‌جمعی (مورد مطالعه: جامعه روستایی امامزاده عبدالله(ع) - شهرستان هندیجان- استان خوزستان)

صفحه 482-495
زهرا درویشی؛ مهدی طالب

7.

شناسایی و دسته‌بندی الگوهای ذهنی کشاورزان دارای مزارع‌ چندکارکردی نسبت به ترویج کشاورزی چندکارکردی

صفحه 496-511
احمد باسامی؛ امیر علم بیگی؛ فاطمه ارتیاعی

8.

مطالعه تجربه زیسته زنان روستای کوشک قاضی استان فارس زیر سایه تنش آبی و خشکسالی

صفحه 512-523
مهتا بذرافکن؛ محمدتقی ایمان

9.

پیش‌بینی معیشت پاید‌ار خانوارهای روستایی بر مبنای شاخص توانمند‌سازی زنان د‌ر بخش کشاورزی استان همد‌ان

صفحه 524-537
نسرین جلیلیان؛ یاسر محمدی

10.

طراحی مدل برنامه‌ریزی ریاضی جهت بهینه‌سازی شاخص‌ فقر FGT در مناطق روستایی شهرستان بهبهان

صفحه 538-555
فاطمه سایبان؛ عباس عبدشاهی؛ مصطفی مردانی نجف آبادی

11.

ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی گردشگری روستایی (مورد مطالعه: استان تهران)

صفحه 556-575
ناهید اکبری سامانی؛ سیدعلی بدری؛ محمد رضا رضوانی؛ محمد سلمانی

12.

واکاوی اثرهای اقتصادی خشکیدگی درختان بلوط بر روستائیان شهرستان ملکشاهی

صفحه 576-591
سهیلا قربانی؛ همایون مرادنژادی؛ مهدی حیدری

13.

شناسایی موانع توسعه کشت گیاهان دارویی در نواحی روستایی شهرستان نهاوند با رویکرد تحلیل مضمون

صفحه 592-603
حمید بلالی؛ فاطمه سپهوند؛ کریم نادری مهدیی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب