1.

اثر رشد اقتصادی بر تخریب محیط زیست در منطقه خاورمیانه: کاربرد ردپای اکولوژیکی

دوره 73، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 77-90
محمد حسن طرازکار؛ نوید کارگر ده بیدی؛ رضا اسفنجاری کناری؛ عفت قربانیان قطب آبادی

2.

ارزیابی پایداری اکولوژیکی سکونتگاه‌های روستایی با تأکید بر ردپای بوم‌شناختی (مورد پژوهشی: شهرستان اسلام آباد غرب)

دوره 14، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 547-567
محسن آقایاری هیر؛ علی محمد خورشید دوست؛ آئیژ عزمی؛ اشکان شفیعی

3.

ارزیابی پایداری توسعه شهری و محاسبه ظرفیت زیستی شهر بیرجند با روش ردپای اکولوژیک

دوره 74، شماره 3، آذر 1400، صفحه 435-450
سمیه مودی؛ سیدسعیدرضا احمدی زاده؛ الهام یوسفی

4.

بررسی وضعیّت توسعه‎ی پایدار شهرستان رشت با استفاده از روش جای پای اکولوژیک

دوره 45، شماره 3، مهر 1392، صفحه 191-208
محمود جمعه پور؛ حسین حاتمی نژاد؛ سارا شهانواز

5.

تعیین پایداری اکولوژیکی حوضه آبخیز کال‎شور با کاربرد ردپای اکولوژیکی

دوره 42، شماره 3، آذر 1395، صفحه 625-635
ضیاالدین بادهیان؛ معصومه منصوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب