1.

تحلیل ارش بر مبنای ضمان معاوضی فروشنده نسبت به وصف سلامت کالا

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 295-310
جلیل قنواتی؛ سید ذبیح اله مسعودیان زاده

2.

ضمان معاوضی در حقوق اسلام و ایران و مقایسة آن با نظریۀ علت ‏در حقوق فرانسه

دوره 52، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 693-713
اعظم حیدری سورشجانی؛ احمد دیلمی؛ سید مهدی دادمرزی

3.

ضمان ناشی از عقد صحیح در اندیشة فقهی

دوره 11، شماره 3، مهر 1394، صفحه 545-574
اسماعیل نعمت اللهی

4.

مطالعه تطبیقی زمان انتقالی مالکیت در عقد بیع

دوره 1، شماره 5، دی 1382
دکترجلیل قنواتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب