1.

بررسی تطبیقی بازداشت موقت در مقررات و رویه دادگاه¬های کیفری بین¬المللی با اسناد حقوق بشر و حقوق داخلی

دوره 3، شماره 2، مهر 1391، صفحه 83-100
جواد طهماسبی؛ امین گلریز

2.

تفهیم اتهام در حقوق کیفری ایران و رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 313-329
فیروز محمودی جانکی؛ علی اکبر جلیل پیران

3.

چالش های جدید اصول حاکم بر حقوق کیفری

دوره 1، شماره 5، دی 1382
دکتر محسن رهامی؛ علی مراد حیدری

4.

چالش‌های جمهوری اسلامی ایران در جرم‌انگاری عنوان دارا شدن نامشروع مندرج در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد

دوره 51، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-22
امید ملاکریمی؛ صالح امیری

5.

حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل 167 ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 1392

دوره 12، شماره 2، تیر 1395، صفحه 257-288
احمد حاجی ده آبادی

6.

شریعت اسلامی و استدلال عقلی از منظر امامیه

دوره 38، شماره 2، تیر 1387
محسن صفری

7.

واکاوی مبانی فقهی اماره مجرمیت در جرم پول شویی

دوره 52، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 29-48
فاطمه جوادی؛ سید مهدی صالحی؛ سید مهدی قزیشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب