1.

اجاره نامة زمین کشاورزی: تحلیل سه سند حقوقی از ایلام باستان به همراه ویرایش متن اکدی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 21-38
حسین بادامچی

2.

اختلاف آراء در فروش مال الرّهانه

دوره 37، شماره 3، مهر 1386
پژمان محمدی؛ سعید صفیان

3.

تبیین کشاکش کارآمدی و سهولت، در مطالعۀ تطبیقی مبانی و ضوابط تعیین تقدم وثیقه

دوره 13، شماره 2، مهر 1401، صفحه 867-885
محمد حسین وکیلی مقدم

4.

تحلیل حقوقی توقیف مازاد سهام وثیقه؛ شکل‌گیری نوع مجازی از رهن مازاد

دوره 51، شماره 2، تیر 1400، صفحه 355-374
احد قلی زاده منقوطای

5.

ترهین کشتی و توثیق محمولۀ آن؛ دو رویکرد قانونی ناهمگون

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-14
محمد ابوعطا

6.

تعیین جهت پرداخت

دوره 70، شماره 0، دی 1380
احمد باقری

7.

رهن اموال فکری

دوره 38، شماره 2، تیر 1387
عباس کریمی؛ محمد معین اسلام

8.

رهن دین

دوره 1، شماره 4، مهر 1382
دکتر سیدعلى علوى قزوینى

9.

شرط رهن در عقد اجاره

دوره 67، شماره 0، تیر 1379
علی اکبر ایزدی فر

10.

ضمان مالم یجب

دوره 36، شماره 5، اسفند 1382
احمد باقری

11.

ماهیت سهام وثیقۀ مدیران شرکت‌های سهامی عام

دوره 15، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 129-148
میلاد ملائی خاص؛ محمدرضا امیرمحمدی

12.

ماهیت شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و فرانسه

دوره 46، شماره 4، دی 1395، صفحه 533-552
رضا شکوهی زاده

13.

مبانی نظریۀ عمومی توثیق در حقوق قراردادها

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 97-118
جلیل قنواتی؛ محمود قیوم زاده؛ محمد ابراهیم داودآبادی فراهانی

14.

نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق اسناد تجاری

دوره 42، شماره 1، اسفند 1388
حیدر باقری اصل؛ سیدمحمدتقی علوی؛ سعیده باقری اصل

15.

وضعیت حقوقی قرارداد فروش مال مرهونه «بطلان، عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد»

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 281-299
اکبر میرزانژاد جویباریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب