1.

اثرخشکی کوتاه مدت بر توزیع مواد پرورده وتقسیم شیمیایی آنها در گندم در مرحله پرشدن دانه

دوره 31، شماره 3، بهار 1379
علی احمدی

2.

ارزیابی یکنواختی کودآبیاری در آبیاری جویچه‌ای

دوره 39، شماره 1، زمستان 1388
فریبرز عباسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ امیر گنجه

3.

توسعه:سیر تحول مفهومی و نظری

دوره 63، شماره 0، بهار 1383
دکتر سید احمد موثقی

4.

درآمدی بر اقتصاد تئاتر در ایران

دوره 18، 2 (پاییز و زمستان1392)، زمستان 1392، صفحه 13-20
حمیدرضا افشار

5.

عوامل محیطی تبیین کننده توزیع ارتفاعی سوسماران در ایران (مطالعه موردی خانواده لاسرتیده)

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 495-508
انوشه کفاش؛ سهراب اشرفی؛ آنماری اوهلر

6.

مطالعۀ چرخۀ مد لباس در جامعۀ ایران

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-27
عماد افروغ؛ حسین مهربانی فر

7.

معاهده توزیع سیگنال های حامل برنامه ارسال شده از ماهواره

دوره 40، شماره 1، بهار 1389
علیرضا محمد زاده وادقانی؛ شیوا حکیم شفائی

8.

نقش حقوق مالکیت فکری در کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات

دوره 2، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 91-113
محسن صادقی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.