1.

ارائه مدل منطقه‌ای تحرک پوسته ای در حوضه خانمیرزا

دوره 54، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 467-479
خدیجه مرادی؛ محمد حسین رامشت؛ قاسم خسروی؛ کورش شیرانی

2.

ارزیابی و تعیین عوامل موثر بر فرسایش و رسوب دهی حوزه های آبخیز، مطالعه موردی: حوزه آبخیز دریاچه ارومیه

دوره 74، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 771-784
محمد طهمورث؛ داوود نیک کامی

3.

استفاده از سیستم استنتاجی فازی عصبی در تخمین بار رسوبی و مقایسۀ آن با مدل‎های MLR وSRC در حوضۀ رودخانۀ قرانقو

دوره 45، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 77-90
مجید رضایی بنفشه؛ مهدی فیض‎ا.. پور؛ سحر صدر افشاری

4.

برآورد آبدهی در زیرحوضه‏ های بدون آمار با استفاده از تحلیل منطقه‏ ای رواناب (مطالعة موردی: حوضة آبخیز حبله‏ رود)

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 331-343
افشین اشرف زاده؛ محبوبه آقاجانی

5.

برآورد تبخیر روزانه از مخزن سد با استفاده از روش بیلان انرژی و مقایسه با روابط متداول (مطالعۀ موردی: سد اکباتان)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 93-112
مصطفی دولتی مهتاج؛ علی افروزی

6.

بررسی عوامل کنترل کنندۀ پاسخ رودخانه‌های‌ کوهستانی به واقعۀ سیلاب شدید (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز سد ایلام)

دوره 51، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-15
زهرا خان بابایی؛ ابراهیم مقیمی؛ مهران مقصودی؛ مجتبی یمانی؛ سید کاظم علوی پناه

7.

بررسی و مقایسه روش‌های تحلیل منطقه‌ای سیلاب در منطقه البرز مرکزی

دوره 63، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 131-18
وحید پایروند؛ علی سلاجقه؛ محمد مهدوی؛ محمدعلی زارع چاهوکی

8.

تحلیل حساسیت اثر عوامل اقلیمی و غیر اقلیمی بر نوسانات تراز آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نجف‌آباد)

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 473-484
محمد جواد زارعیان

9.

تحلیل منطقه‌ای بار رسوب و تهیه نقشه فرسایش آبی خاک، مطالعه موردی: منطقه البرز میانی

دوره 53، شماره 7، مهر 1401، صفحه 1593-1609
داوود نیک کامی؛ محمد طهمورث

10.

تحلیل منطقه‌ای فراوانی سیلاب با استفاده از روش رگرسیون چند‌متغیره (مطالعۀ موردی: ایستگاه‌های آب‌سنجی استان قزوین)

دوره 68، شماره 4، دی 1394، صفحه 821-833
جمال مصفایی؛ داود اخضری؛ سعید رشوند؛ جواد عطایی

11.

شبیه‌سازی فرایند بارش- رواناب با استفاده از شبکة عصبی- مصنوعی و سیستم فازی عصبی تطبیقی و رگرسیون چندمتغیره (مطالعة موردی: حوضة آبخیز خرم‌آباد)

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 233-243
علی حقی زاده؛ محمد محمدلو؛ فاضل نوری

12.

کاربرد اطلاعات تشریح خاک‌رخ در برآورد کربن آلی خاک با استفاده از توابع انتقالی خاک

دوره 74، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 703-718
محسن باقری بداغ آبادی؛ محمد جمشیدی؛ زهره مصلح

13.

مدل تغییرات مکانی بارش در زاگرس میانی

دوره 42، شماره 72، آذر 1389
قاسم عزیزی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ رحیم‌علی عباسپور؛ طاهر صفرراد

14.

مدل سازی درصد کاهش هد جریان غلیظ نمکی با استفاده از هوش مصنوعی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 131-143
مهدی درخشان نیا؛ مهدی قمشی؛ سید سعید اسلامیان؛ سید محمود کاشفی پور

15.

مدل سازی مشخصات ژئومتری فرسایش خندقی (مطالعه موردی: استان ایلام)

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 915-928
قباد رستمی زاد؛ علی سلاجقه؛ علی اکبر نظری سامانی؛ جمال قدوسی

16.

مطالعه‌ صفات مورفولوژیک مؤثر بر عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در شرایط کاربرد کودهای آلی و شیمیایی و تراکم‌های مختلف گیاهی

دوره 47، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 55-69
پرویز رضوانی مقدم؛ محمد بهزاد امیری؛ محسن جهان

17.

مقایسه روش‌های نروفازی، الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی، و رگرسیون چندمتغیره در پیش‏بینی شوری خاک (مطالعه موردی: شهرستان اردکان)

دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 207-222
روح الله تقی زاده مهرجردی؛ فریدون سرمدیان؛ غلامرضا ثواقبی؛ محمود امید؛ نورایر تومانیان؛ محمد جواد روستا؛ محمدحسن رحیمیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب