1.

انرژی و روابط چین با خلیج فارس

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 315-334
عنایت اله یزدانی؛ علیرضا اکبریان

2.

تأملی بر نظریه جیمز نیکل درباره تفکیک‌ناپذیری و وابستگی متقابل حق‌های بشری

دوره 53، شماره 2، تیر 1402، صفحه 919-937
سارا رسولی؛ ایرج رضائی نژاد

3.

سیاست خارجی چین در هزاره سوم: الزامات اقتصادی و سیاست خارجی مسالمت‌جویانه در روابط بین الملل

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 321-357
مجید عباسی؛ امیر قیاسی

4.

نقش صادرات انرژی در گسترش روابط ترکمنستان و هند

دوره 16، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 201-222
فاطمه شایان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب