1.

ارزیابی اثر پدیده گردوغبار و عوامل اقلیمی بر رفاه ذرت‌کاران استان خوزستان

دوره 50، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 109-121
محمدحسین ذوقی‌پور؛ حیدر قلی زاده؛ محمدرضا نظری؛ نرگس مرادخانی

2.

بررسی عوامل نهادی مؤثر بر شکل‌گیری دولت و عملکرد آن در افغانستان، 1393-1380

دوره 53، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 398-369
ابراهیم متقی؛ محمد رضا ناصری

3.

تأثیر نوسان بهای نفت بر مناسبات دولت و جامعه

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 199-217
ناصر فرشادگهر؛ علی لطیفی

4.

سیاستگذاری اقتصادی نهادگرا در ایران؛ رهیافت‌ها، فرآیندها و چالش‌ها

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 27-49
عباس مصلی نژاد

5.

علل توسعه اقتصادی در آسیای جنوب شرقی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 335-347
احمد نقیب زاده؛ سلمان صادقی زاده

6.

عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری دولت‌های دیکتاتوری- رانتیر در منطقۀ خلیج فارس

دوره 49، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 203-225
بهادر زارعی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ سیدمهدی موسوی شهیدی

7.

مدل‌سازی سیستم پویای مالیات بر ارزش زمین در اقتصاد ایران

دوره 49، شماره 3، مهر 1393، صفحه 499-521
هادی دادخواه؛ رسول بخشی دستجردی؛ علی مروتی شریف آبادی

8.

نقش شاخص‌های اقتصاد رانتی در گسترش محله‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعۀ موردی: منطقۀ 14 کلان‌شهر اصفهان)

دوره 15، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 217-235
احمد حجاریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب